Course: Theory and Methodology of Recreational Physical Activities

« Back
Course title Theory and Methodology of Recreational Physical Activities
Course code KTV/BSZT
Organizational form of instruction no contact
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
  • Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Course content
Content: Topics for the final state examination: - biomedical - socioscientific (kinanthropology, psychology, pedagogy of sport) - application

Learning activities and teaching methods
Discussion, Skills demonstration
prerequisite
professional knowledge
Obtaining the prescribed number of credits within the structure of compulsory and compulsory facultative subjects.
learning outcomes
Successful complete the examination, students demonstrate that they are able to identify the key findings of field of study, ask them to correlate and apply them to solve real problems.
teaching methods
Skills demonstration
Discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Dále viz literatura jednotlivých předmětů studijního oboru a časopisecké odborné publikace.
  • Dovalil, Josef. Lexikon sportovního tréninku. Praha : Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1404-5.
  • Fleischmann, J., Linz, R. Anatomie člověka I., II.. Praha , 1987.
  • Fromel, K. Úvod do didaktiky tělesné výchovy. Olomouc, 1982.
  • Havlíčková, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže - obecná část. Praha, 1994.
  • Kossl, J., Štrumbauer, J., Weic, M. Vybrané kapitoly z dějin české tělesné kultury od roku 1774 po současnost. Praha, 1994.
  • Rychtecký, A., Fialová, L. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha, 1998.
  • Trefný, Zl, Trefný, M. Fyziologie člověka I., II.. Praha, 1993.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Summer