Course: Sports Massage

« Back
Course title Sports Massage
Course code KTV/BSM
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
 • Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Course content
- introductory lesson - organization of the lessons, place, material and hygiene conditions, safety - massage, history, physiological principles, kinds of massage - anatomical and physiological conditions for massage - indication and contraindication of massage - massage techniques - stroking, kneading, brushing, rhythmic tapping and vibrating - support massage means - overview of basic massage techniques in individual countries - to practically master massage of basic parts (back, neck, upper and lower limbs, chest and abdomen) - practical fulfillment of credit requirements. -credit test.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Skills demonstration, Lecture, Seminar
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 13 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to encompass of the subject matter of anatomy and physiology at the level of the student sports-oriented universities
to understand and expain basic on structural and functional problems of the musculoskeletal system
professional skills
ukázat na lidském těle průběh hlavních svalových skupin
palpačně se orientovat na lidském těle v rozsahu základního učiva anatomie na úrovni studenta sportovně zaměřené vysoké školy
learning outcomes
professional knowledge
teoreticky vysvětlit základní problematiku léčebné a sportovní masáže
orientovat se v problematice pomocných masážních prostředků a základních léčebných a manipulativních technik
zdůvodnit využití a aplikace metodiky kompenzačních cvičení v základních postupech masérských technik
professional skills
prakticky předvést základní masérské hmaty sportovní masáže všech hlavních svalových partií
prakticky aplikovat a využívat pomocné masážní prostředky
aplikovat metody strečinku a uvolňovacích cvičení do praktických masérských technik
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Collaborative instruction
professional skills
Seminar
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Continuous assessment
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Practical exam
Recommended literature
 • Brklová, D. - Hošek, P. Základy sportovní masáže a automasáže. Plzeň, 1993.
 • HOŠKOVÁ, B. Masáž ve sportu. Praha.
 • Kvapilík, Josef. Sportovní masáž pro každého. Praha :, 1989.
 • RIEGEROVÁ, J. Regenerační a sportovní masáže. Olomouc.
 • Veselý, Antonín. Sportovní masáž a automasáž. Praha : Olympia, 1975.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter