Course: Recreation and Physical Fitness Programmes

« Back
Course title Recreation and Physical Fitness Programmes
Course code KTV/BRKP
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kalistová Petra, Mgr.
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
 • Lukavská Marie, Mgr. CSc.
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Course content
Content: Definitions and bacis conceptions. Kinetic regime. Kinetic programme. Creation of kinetic (sports and recreation, conditional) programmes. Model recreational sport programmes. Monitoring of physical activity.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Individual study, Lecture, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 3 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student performance is based on knowledge of anatomy, physiology, physical exercises, antropomotoric and sports training.
learning outcomes
Students can master the creation of individual physical (sport recreation) programmes and diagnostics based on input conditions (environment and chosen people) analyze information and draw up an individual program according to established criteria.
teaching methods
Lecture
Seminar
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
Combined exam
Report
Seminar work
Recommended literature
 • Blahušová,E. Životní styl wellness. Praha, 1995.
 • Cooper, Kenneth H. Aerobický program pre aktívne zdravie : Pohyb, výživa, duševná rovnováha. 2. vyd. Bratislava : Šport, 1990. ISBN 80-7096-073-6.
 • Soumar,L. Kondice a zdraví. Praha, 1996.
 • Svoboda, Bohumil; Hošek, Václav. Aktuální otázky kinantropologie : Pohyb a somatomentální vývoj osobnosti : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-650-1.
 • Teplý, Z. Zdraví, zdatnost, pohybový režim. Praha, ČASPV, 1995.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester