Course: Theory and Methodology of Outdoor Activities

« Back
Course title Theory and Methodology of Outdoor Activities
Course code KTV/BPPZK
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Zeman Radek, Mgr.
Course content
Theory and methodology of teaching sports in nature.

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, E-learning, Discussion, Self-study of literature, Lecture, Lecture with visual aids
 • Contact hours - 13 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
užívat znalosti, které získal při absolvování kurzů s outdoorovou tématikou: turistika, cykloturistika a pobyt v přírodě (KTV/LVK)
užívat znalosti, které získal při absolvování kurzů s outdoorovou tématikou: lyžování (KTV/LY1,KTV/LY2), snowboarding (KTV/KSBZ)
užívat znalosti, které získal při absolvování kurzů s outdoorovou tématikou: vodní turistika a rafting (KTV/KVOT), horolezectví (KTV/HOR1)
professional skills
užívat dovednosti, které získal při absolvování kurzů s outdoorovou tématikou: turistika, cykloturistika a pobyt v přírodě (KTV/LVK)
užívat dovednopstii, které získal při absolvování kurzů s outdoorovou tématikou: lyžování (KTV/LY1,KTV/LY2), snowboarding (KTV/KSBZ)
užívat dovednostii, které získal při absolvování kurzů s outdoorovou tématikou: vodní turistika a rafting (KTV/KVOT), horolezectví (KTV/HOR1)
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat v proměnných podmínkách práci s mapou, orientaci v terénu pomocí mapy, busoly a kompasu, teorii jednotlivých sportů a pobytu v přírodě (tzn. pěší a vysokohorské turistiky, horolezectví, cykloturistiky, orientačních závodů, vodní turistiky a dalších vodních sportů, lyžování a snowboardingu), rozpoznat a objasnit použití vhodné výstroje a výzbroje pro jednotlivé sporty v přírodě
professional skills
aplikovat dovednostii jednotlivých sportů a pobytu v přírodě (tzn. pěší a vysokohorské turistiky, horolezectví, cykloturistiky, orientačních závodů, vodní turistiky a dalších vodních sportů, lyžování a snowboardingu) v proměnných podmínkách terénní praxe, rozpoznat a objasnit použití vhodné výstroje a výzbroe pro sporty v přírodě
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Lecture supplemented with a discussion
Interactive lecture
E-learning
Self-study of literature
Discussion
assessment methods
Oral exam
professional skills
Practical exam
Recommended literature
 • Bezdíček, Jiří. Windsurfing. Olomouc : Votobia, 1994. ISBN 80-85885-01-8.
 • Bílý, Milan; Kračmar, Bronislav; Novotný, Petr. Kanoistika : technika jízdy, rafting, extrémní terény. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-247-9050-5.
 • Binter, Lukáš. Snowboarding.
 • Doušek, Ivo; Lenhart, Zdeněk. Malá škola orientačního běhu. 1. vyd. Praha : Olympia, 1991. ISBN 80-7033-059-7.
 • Hejl, Ivo. Turistika v horách. 1. vyd. Praha : Olympia, 1978.
 • NEUMANN, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha, Portál, 2000.
 • Procházka, Vladimír. Horolezectví. 1., přeprac. vyd. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-037-6.
 • Sýkora, Bohuslav. Turistika a sporty v přírodě : Teorie a didaktika : Celost. vysokošk. učebnice pro posl. stud. oboru tělesná vých. a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1986.
 • ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. Koop, České Budějovice, 2005.
 • Vosátka, Mirko. Tábornická encyklopedie. 1. vyd. Praha : MF, 1985.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter