Course: Thesis Tutorial 2

« Back
Course title Thesis Tutorial 2
Course code KTV/BP2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
  • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
Regular consultations with tutor of bachelor's thesis, work on bachelor's thesis.

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial
  • E-learning (given by an e-learning course) - 160 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat základní metody výzkumu
vysvětlit použití základních metod popisné statistiky
professional skills
vyhledávat literární zdroje v katalozích a databázích
zpracovat a formátovat elektronický dokument
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
práce s odbornou literaturou
formulace problému, cíle a hypotéz odborné práce
teaching methods
One-to-One tutorial
assessment methods
Bachelor's thesis assessment
Recommended literature
  • Brklová, Danuše; Hercig, Stanislav. Diplomové práce studujících učitelství tělesné výchovy. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-112-1.
  • Eco, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.
  • Glogar, A. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce.. Zlín: Univerzita T.Bati, 2004. ISBN 80-7318-161-1.
  • Michalík, P., Roub, Z., Vrbík, V. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači.. Plzeň: VZU Plzeň, 2002. ISBN 80-7082-921-4.
  • Šesták, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0755-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (12) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (15) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (13) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (16) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Teacher Training for Pre-school Teachers (14) Pedagogy, teacher training and social care - Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Summer