Course: Methodology of Recreational Physical Activities

« Back
Course title Methodology of Recreational Physical Activities
Course code KTV/BDPR
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Course content
1.Basic issues in the field of didactics of movement recreation. 2.The unit structure of motion exercise recreation and methods of evaluation. 3.Recreational physical activity. 4.Methods of testing proficiency in physical education and recreational sports. 5.Recreation movement activities in different conditions. 6.The social importance of integration of disabled persons in the recreation movement . 7.Ontogenesis of human motor activity. 8.Health importance of recreation movement.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Individual study, Students' self-study, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 45 hours per semester
 • Individual project (40) - 20 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 25 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Before the commencement/start of the course are assumed knowledge of the sciences of anatomy, physiology, pedagogy and psychology, theory of movement recreation.
learning outcomes
Students are well informed in the basic concepts in the field of didactics of physical education and sport, and they can apply them in terms of the motion field of recreation. They can synthesize and apply previously acquired knowledge from the fields of physiology, psychology, pedagogy and sociology. Students can search some terms linking the concepts of individual sectors in the scientific literature. They can create a overview of the possibilities of movement recreation. Student can construct and lead the unit movement recreation exercise with regard to individual particularities of individuals. Students can assess feedback in terms of organization and efficiency.
teaching methods
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Seminar
Multimedia supported teaching
Students' self-study
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
Discussion
assessment methods
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
Recommended literature
 • Zdraví.
 • Dohnal, Tomáš. Sportovní příprava. [Díl] VII., Tělocvičná rekreace. 1. vyd. Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 1991. ISBN 80-7067-011-8.
 • Drdácká, Božena. Didaktika základní a rekreační tělesné výchovy - pohybová rekreace : Vybrané kapitoly : Skripta pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy. 1. vyd. Praha : Univ. Karlova, 1983. ISBN null.
 • Hošek, Petr. Zdravotní aspekty pohybové aktivity. null. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 1996. ISBN null.
 • Hrčka, J. - Drdácká, B. Rekreačná tělesná výchova a sport. Bratislava., 1983.
 • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přepracované vyd. Praha : Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-659-7.
 • Sigmund, Erik. Pohybová aktivita dětí a jejich integrace prostřednictvím 60 pohybových her. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-74-2.
 • Slepičková, Irena. Sport a volný čas. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0044-7.
 • Vostatková, Jaroslava; Juchelka, K. Zdraví pro život. 1. vyd. Praha : Dominik Trávníček, 1991. ISBN 80-900672-1-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer