Course: Anthropomotorics

« Back
Course title Anthropomotorics
Course code KTV/APM
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
1. Human movement - delimitation of term. 2. Motorics, physical activity, taxonomy. 3. Introduction to motor predispositions - motor abilities and motor skills. 4. Motor abilities - taxonomy, diagnostics, methods of development. 5. Motor development - principles, tests of motor development. 6. Diagnostics of biological and somatic predispositions. 7. Motor insufficiency, laterality. 8. Ontogenesis of motorics. 9. Motor measurement.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Task-based study method, Individual study, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 25 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 2 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Fundamental knowledge of theory of physical activity exercises, skill to use of electronical informational databases.
learning outcomes
Students can: - interpret fundamental terms of theory of motor predispositions, - categorize motor abilities, - predict of level of motor ability depending on ontogenesis, - develop diagnostic system, - assess an level of motor ability and motor skill, - analyze of measurement results, - design methods of motor development.
teaching methods
Lecture
Seminar
Task-based study method
Collaborative instruction
Individual study
assessment methods
Combined exam
Test
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Odborné časopisy.
 • Bursová, Marta. Cvičení z antropomotoriky. 2., upr. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-472-7.
 • Čelikovský, Stanislav. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. 3., přeprac. vyd. Praha : SPN, 1990. ISBN 80-04-23248-5.
 • Měkota, Karel; Blahuš, Petr. Motorické testy v tělesné výchově : Příručka pro posl. stud. oboru tělesná výchova a sport. 1. vyd. Praha : SPN, 1983.
 • Měkota, Karel; Kovář, Rudolf; Štěpnička, Jiří. Antropomotorika 2 : Určeno pro posl. tělesné výchovy a pro posl. zákl. škol. 1. vyd. Praha : SPN, 1988.
 • Mencl, Václav. Aplikace statistických metod v antropomotorice. Plzeň : Pedagogická fakulta v Plzni, 1979.
 • Procházka, Vojtěch. Úvod do matematické statistiky : Pro posl. tělesné výchovy. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1993. ISBN 80-7043-075-3.
 • Votík, Jaromír; Bursová, Marta. Přehled metod stimulace motorických schopností : Určeno stud. 3. až 5. roč. učitelství 2. a 3. stupně. Plzeň : Západočeská univerzita, 1994. ISBN 80-7043-114-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer