Course: Applied Gymnastics

« Back
Course title Applied Gymnastics
Course code KTV/APLG
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
 • Šrámková Eva
 • Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Credit requirements, introduction to the subject, distribution creations. 2. Preparation, consultation and implementation of a training session with the actual task. 3. Effect of various kinds of gymnastic exercises to optimize physical regimen athletes 4. Effect of various kinds of gymnastic exercises to promote physical fitness athletes. 5. Effect of various kinds of gymnastic exercises to develop various motor skills. 6. Specifics of the sports industry and its impact on the individual, separating out the impact of training by age. 7. Special Characteristics of the sports industry and its impact on the individual, separating out the impact of training according to sporting maturity. 8. Specifics of the sports industry and its impact on the individual, separating out the impact of training by period within the training cycle. 9. Compensatory exercises (releasing, stretching, strengthening). 10. Current daily work and gymnastics. 11. Application of gymnastic exercises on population health weakened. 12th Physical activity of people with specific needs (various types of disability) 13. Test .

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Practicum
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 10 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
to use and apply theoretical knowledge from elementary, artistic, fitness, rhythmic and health gymnastics in range of study content of corresponding subjects.
rozumět a používat odborné termíny sportovní přípravy dětí, mládeže i dospělých
sestavit a obhájit metodickou řadu nácviku základní pohybové dovednosti z gymnastického prostředí
professional skills
užívat a aplikovat praktické dovednosti základní a sportovní gymnastiky, úpolů, zdravotní TV a kondiční fitness přípravy
prakticky vést hodinu s určitým sportovním zaměřením a cílem
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
actively use and apply theoretical knowledge from individual gymnastic disciplines/exercises to sports preparation
to elaborate written preparation for methodical presentation - propose alternatives of movement activities with regard to target group of gymnasts / athletes
evaluate the result of methodical presentation, give reasons for and defend their choice and selection of means and methods
professional skills
actively use and apply practical skills from individual gymnastic disciplines/exercises to sports preparation
to compose and lead training / lesson of physical education in appropriate didactic manner on in advance chosen theme
to propose ano apply alternatives of movement activities with regard to target group of gymnasts / athletes
to evaluate the result of methodical presentation, give reasons for and defend their choice
teaching methods
professional knowledge
Individual study
Students' portfolio
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Individual presentation at a seminar
general eligibility
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Bursová, M. Kompenzační cvičení. Praha, 2005.
 • Kabelíková, K., Vávrová, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy. Praha : Grada, 1997. ISBN 80-7169-384-7.
 • Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, 2004.
 • Krištofič, J. Gymnastika pro kondiční a zdravotní účely. Praha, 2000.
 • Krištofič, Jaroslav. Kondiční trénink : 207 cvičení s medicinbaly, expandery a aerobary. 1. vyd. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2197-2.
 • Perič, Tomáš. Sportovní příprava dětí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0683-0.
 • Tlapák Petr. Posilování kloubní kondice. Praha, 2014. ISBN 978-80-7420-037-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 3 Winter