Course: Athletics Training Camp

« Back
Course title Athletics Training Camp
Course code KTV/AKU
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
Technical preparation in chosen athletic disciplines. Athletic multicontests - theory. Athletic multicontests - preparation and realization, evaluation of competition. Nontraditional multicontests. 1. day: preparation of the first day of multicontest 2. day: preparation of the second day of multicontest 3. day: technique-tactical preparation + regeneration 4. day: the first day of multicontest 5. day: the second day of multicontest, evaluation

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Skills demonstration, Self-study of literature, Lecture with visual aids, Practicum
 • Contact hours - 20 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 20 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 15 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat odbornými znalostmi nabytými v předmětech A1, A a A2
professional skills
disponovat dovednostmi nabytými v předmětech A1, A a A2
absolvovat 5 denní kurz se zaměřením na rozvoj techniky jednotlivých atletických disciplín
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat teoretické poznatky v praxi
sestavit jednoduchý takticko-technický plán víceboje
sestavit se na atletický víceboj s ohledem na nutriční a regenerační faktory
professional skills
aplikovat správnou techniku jednotlivých atletických disciplin
aplikovat jednoduchý takticko-technický plán víceboje
aplikovat přípravu na atletický víceboj s ohledem na nutriční a regenerační faktory
pracovat s bodovacími tabulkami
organizovat atletický víceboj
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Practicum
Skills demonstration
Self-study of literature
professional skills
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Practicum
Multimedia supported teaching
Discussion
One-to-One tutorial
assessment methods
professional knowledge
Practical exam
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
professional skills
Practical exam
Skills demonstration during field trip
Continuous assessment
Recommended literature
 • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
 • Jirka, Jan; Popper, Jan. Malá encyklopedie atletiky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1990.
 • Kohout, Jiří,; Nesvadbík, Lumír; Trefný, Zdeněk. Pravidla atletiky : Platná od 1. dubna 1985. 1. vyd. Praha : Olympia, 1985.
 • Rubáš, Karel. Sportovní příprava. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7082-294-5.
 • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-290-2.
 • Vacula, Jindřich. Trénink atletických disciplín. 3. nezměněné vydání. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983.
 • VYŠKOVSKÝ, J.a kol. Atletická příprava dorostu v oddílech - II. díl. Praha, MO ČÚV ČSTV, 1990.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 3 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer