Course: Methodology of Athletics 2

« Back
Course title Methodology of Athletics 2
Course code KTV/AD2SŠ
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
- athletics in curriculum of high schools, number of lessons and planning - specialties of educational process - methods and educational forms - didactics of runs, jumps and throws - use of apparatus and equipments to develop movement abilities in natural environment - preparation and leading athletic lessons at high school Lectures from didactics of school athletics of chosen athletic disciplines /practice, training, correction and diagnostics/. 1. athletics in curriculum of high schools 2. didactics of athletics at high schools (methods, forms) 3.-4. didactics of runs 5.-6. didactics of jumps 7.-8. didactics of throws 9.-11. athletic lessons at high schools in different conditions 12.-13. lectures from didactics of school athletics of chosen athletic disciplines /practice, training, correction and diagnostics/

Learning activities and teaching methods
Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Skills demonstration, Students' self-study, Practicum
 • Practical training (number of hours) - 39 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 8 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat teoretickými znalostmi nabytými v rámci bakalářského studia TV v předmětech atletiky A1 a A2
orientovat se v systematice předmětu
používat verbální a nonverbální vyjadřovací schopnosti
disponovat tělesnými a duševními předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky a praktických zápočtových požadavků
professional skills
vést výukovou jednotku
aplikovat teoretické poznatky v praxi
analyzovat a kreativně řešit situace spojené s výukou atletiky
learning outcomes
professional knowledge
používat odbornou terminologii
vysvětlit teoretické základy řešené problematiky
professional skills
vyhotovit přípravu na vyučovací jednotku
zhodnotit vyučovací jednotku
aplikovat teoretické poznatky v praxi
rozpoznat základní metodické, didaktické a praktické chyby
demonstrovat správné provedení vybraného sportovního výkonu
zajistit bezpečnost praktické výukové jednotky
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Skills demonstration
Students' self-study
Lecture with visual aids
professional skills
Task-based study method
Skills demonstration
Practicum
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
 • Choutková, Božena; Fejtek, Miloslav. Malá škola atletiky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989.
 • Rubáš, K. Pohybové hry. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-371-2.
 • Rubáš, Karel. Sportovní příprava. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7082-294-5.
 • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny : Určeno stud. 1. - 4. roč. učitelství pro 1. stupeň zákl. škol i učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pedag. fak.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1992. ISBN 80-7043-040-0.
 • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny. Plzeň : Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1996. ISBN 80-7082-290-2.
 • Vacula, Jindřich. Atletická abeceda : Speciální tréninkové prostředky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1974.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education SS Teacher Training in Physical Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer