Course: Athletics

« Back
Course title Athletics
Course code KTV/A
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
Introduction to athletic disciplines. Practice and training of basic disciplines, sprint, long jump, shot put, trow, endurance (800/1500m). Entry and final testing, check of acquired athletic skills. 1. entry testing 2.-3. sprints 4.-7. long jump 8. shot put 9. trowing 10. endurance (long distance runs) 11. technique-tactical preparation 12. final testing, check of acquired athletic skills 13. summary - discussion

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Collaborative instruction, Seminar
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat teoretickými znalostmi nabytými v rámci předmětu A1
professional skills
disponovat motorickými schopnostmi a dovednostmi na úrovni předmětu A1
disponovat tělesnými a zdravotními předpoklady pro aktivní absolvování praktické výuky na úrovni přijímacího řízení, rozvinutými v rámci předmětu A1
learning outcomes
professional knowledge
formulovat základní atletickou teminologii
definovat a zařadit metodiku rozvoje schopností a dovedností atletických disciplín
professional skills
zvyšovat úroveň rychlostních, silových, vytrvalostních a technických schopností a dovedností ve vztahu k jednotlivým atletickým disciplínám
zajistit bezpečnost praktické výukové jednotky
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Collaborative instruction
Students' self-study
professional skills
Skills demonstration
Practicum
Collaborative instruction
One-to-One tutorial
Cooperative instruction
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during practicum
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
  • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
  • Choutková, Božena; Fejtek, Miloslav. Malá škola atletiky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989.
  • Rubáš, K. Pohybové hry. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1997. ISBN 80-7082-371-2.
  • Rubáš, Karel. Sportovní příprava. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. ISBN 80-7082-294-5.
  • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny : Určeno stud. 1. - 4. roč. učitelství pro 1. stupeň zákl. škol i učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pedag. fak.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1992. ISBN 80-7043-040-0.
  • Vacula, Jindřich. Trénink atletických disciplín : Učebnice pro fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy v Praze, pro Fak. telesnej výchovy a športu Univ. Komenského v Bratislavě. 3., změn. vyd. Praha : SPN, 1983.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (15) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer