Course: Athletics 2

« Back
Course title Athletics 2
Course code KTV/A2
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Course content
The aim of this course is to develop technique and performance grow in chosen athletic disciplines with emphasis on level of movement skills. Technique, methodology, practice and training. Preparation for athletic multicontest. Time schedule (content according to educational weeks): 1. Introductory lesson, credit requirements, introduction with content of the lessons 2. Athletic alphabet - technique analysis, improving Discus - alphabet, grip, exercises on the spot 3. 200 m run - alphabet, curve running Discus - release of the discus, throws from the spot 4. Long jump - take off technique, flying phase Hurdle run - introductory exercises 5. 200 m run - starting, OTP Discus - turn 6. Long jump - starting run Hurdle run - exercises for swinging and pulling over leg 7. 200 m run - credit fulfillment Discus - turn practice 8. Hurdle run - lowered hurdles, shortened distances Long jump, discus - credit fulfillment 9. High jump - introductory exercises 10. High jump - practice of take off and pass over the bar Hurdle run - start practice 11. High jump - final form Hurdle run - credit height, shortened distances 12. Pole vault - complete practice 13. Hurdle run - credit fulfillment High jump - credit fulfillment

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Skills demonstration, Students' self-study, Seminar
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
disponovat teoretickými znalostmi z výstupu předmětu A1
disponovat odbornými znalostmi z anatomie a fyziologie nabytými v rámci studia TV
professional skills
disponovat motorickými schopnostmi a dovednostmi na úrovni předmětu A1
používat techniky vybraných atletických disciplin
absolvovat praktickou výuku včetně zápočtových požadavku s ohledem na jeho tělesné a zdravotní předpoklady
zlepšovat vlastní výkonnostní úroveň oproti předmětu A1
learning outcomes
professional knowledge
aplikovat získané teoretické poznatky v praxi
rozpoznat základní chyby v technice atletických disciplin
sestavit základní strukturu tréninkové jednotky v atletice ve vybraných disciplínách
vysvětlit techniku jednotlivých disciplín
professional skills
sestavit jednoduchý tréninkový plán
předpovědět výkonnost na základě dílčích parametrů (rychlosti, síly, vytrvalosti)
zhodnotit chyby a nedostatky
zařadit a odstranit nedostatky techniky v jednotlivých atletických disciplínách
demonstrovat správné provedení jednotlivých atletických disciplín
rozvíjet obecně rychlostní, silové, vytrvalostní a obratnostní parametry
zvýšit výkonosti ve srovnání s předmětem A1
splnit stanovené výkonnostní limity v atletické víceboji u mužů 2700b. a u žen 1900b.
zajistit bezpečnost praktické výukové jednotky
teaching methods
professional knowledge
Skills demonstration
Collaborative instruction
Students' self-study
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Collaborative instruction
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Practical exam
Continuous assessment
Self-evaluation
professional skills
Practical exam
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • Technika lehkoatletických disciplín. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1997.
  • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
  • Choutková, Božena; Fejtek, Miloslav. Malá škola atletiky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989.
  • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny : Určeno stud. 1. - 4. roč. učitelství pro 1. stupeň zákl. škol i učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pedag. fak.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1992. ISBN 80-7043-040-0.
  • Vacula, Jindřich. Atletická abeceda : Speciální tréninkové prostředky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1974.
  • Vacula, Jindřich; Dostál, Emil,; Vomáčka, Václav. Abeceda atletického tréninku. 2. vyd. Praha : Olympia, 1983.
  • Vacula, Jindřich. Trénink atletických disciplín : Učebnice pro fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy v Praze, pro Fak. telesnej výchovy a športu Univ. Komenského v Bratislavě. 3., změn. vyd. Praha : SPN, 1983.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Summer