Course: Athletics 1

« Back
Course title Athletics 1
Course code KTV/A1
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
  • Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Course content
Sprint 100 m, long jump, shot put, throw of the ball (350 g), 3000 m (men) and 1500 m (women) run. Diagnostics and development of technique of chosen athletic disciplines. Lectures: basics of theory of athletics /terminology, safety, warm-up, compensation, characteristics and technique of chosen athletic disciplines/. 1. Introductory lesson - aim, content, requirements, organization of the course Run - technique, alphabet, straights 2. Introductory testing (Cooper, 100 m, shot put, throw) 3. Shot put - alphabet, throw off from different positions) Games for development of speed and take off abilities 4. Sprint - crouch start, training of start reaction Shot put - side technique - technique 5. Training of speed abilities Shot put - side technique - final form 6. Check of 100 m, shot put Throw - throw off exercises - games, competitions 7. General take off exercises Throw - 5 steps rhythm 8. Preparation take off exercises for long jump + training of starting Throw - final form 9. Check - 100 m, shot put, throw, long distance run Long distance run - fartlek run 10. Long distance run - fartlek run or high jump (according to weather) 11. Long jump - take off and flying phases, jumps from shortened starting Development of speed abilities 12. Long jump - final form 13. Test

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Discussion, Multimedia supported teaching, Skills demonstration, Students' self-study, Lecture with visual aids, Seminar
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
aplikovat základní znalosti biologie na úrovni přijímacího řízení
disponovat základními znalostmi techniky atletických disciplín
professional skills
disponovat motorickými schopnostmi a dovednostmi na úrovni přijímacího řízení z atletiky pro obory TV
používat základní techniky vybraných atletických disciplin
absolvovat praktickou výuku včetně zápočtových požadavku s ohledem na jeho tělesné a zdravotní předpoklady
learning outcomes
professional knowledge
používat nabyté teoretické znalosti
rozpoznat základní chyby v technice atletických disciplin
sestavit základní strukturu tréninkové jednotky v atletice ve vybraných disciplínách
professional skills
prokázat zvýšení výkonosti ve srovnání s přijímacím řízením
opravit základní chyby v technice atletických disciplin
predikovat výkonnost v atletických disciplínách na základě aktuálních rychlostních, silových, vytrvalostních a dovednostních předpokladů
demonstrovat základní techniky ve vybraných atletických disciplínách
splnit stanovené výkonnostní limity
zajistit bezpečnost praktické výukové jednotky
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture with a video analysis
Seminar
Multimedia supported teaching
Students' self-study
Discussion
Self-study of literature
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Students' self-study
assessment methods
professional knowledge
Test
Skills demonstration during practicum
professional skills
Skills demonstration during practicum
Continuous assessment
Recommended literature
  • Dostál, Emil; Velebil, Václav. Didaktika školní atletiky : Určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 80-7066-257-3.
  • Choutková, Božena; Fejtek, Miloslav. Malá škola atletiky. 1. vyd. Praha : Olympia, 1989.
  • Rubáš, Karel. Základní atletické disciplíny : Určeno stud. 1. - 4. roč. učitelství pro 1. stupeň zákl. škol i učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pedag. fak.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1992. ISBN 80-7043-040-0.
  • Vacula, Jindřich. Trénink lehkoatletických disciplín. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 2 Winter
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter