Course: Summer Training Camp

« Back
Course title Summer Training Camp
Course code KTS/ZLK
Organizational form of instruction Course
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kovařík Jaroslav, Mgr.
  • Červenka Pavel, Mgr.
Course content
Summer Training Camp is intended for students of all the faculties and years of studies, for beginners as well as for advanced students, who want to learn basic skills and get knowledge in the field of the chosen sports and stay in the nature.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with a video analysis, Collaborative instruction, One-to-One tutorial
  • Practical training (number of hours) - 56 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
mít základní znalosti z předmětu tělesná výchova ze ZŠ
mít základní znalosti z předmětu tělesná výchova ze SŠ
mít zájem o sport
mít zájem o seznámení se s prosportovně naladěnými kolegy v rámci kurzu a pohybových aktivit
mít zájem o učení se novým pohybovým aktivitám
professional skills
pohybovat se při tradičních sportovních discipínách
vnímat nová zadání a instrukce
dodržovat nová zadání a instrukce
plavat na klidné hladině
spolupracovat ve skupině
general eligibility
N/A
projevit zájem o pohybové aktivity dodržovat řád a pravidla kurzu
learning outcomes
professional knowledge
orientovat se v pravidlech vybraných sportů
předvídat možné rizikové faktory a možnosti úrazu
zvládnout pravidla chování v přírodě
zvládnout soužití a spolupráci v kolektivu
professional skills
zvládnout základní praktické prvky vybraných sportů
dodržovat bezpečnost
předvídat možné rizikové faktory a možnosti úrazu
využívat transferu pohybových vzorců do různých druhů pohybových aktivit
zvládnout soužití a spolupráci v kolektivu
general eligibility
N/A
získat pozitivní vztah k pohybovým aktivitám
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Collaborative instruction
One-to-One tutorial
přistupovat ke studentům dle specifických požadavků jednotlivých předmětů
professional skills
Collaborative instruction
znát pravidla a klíčové body výuky vyučovaných pohybových aktivit znát a předpokládat možná rizika
general eligibility
Collaborative instruction
praktikovat vhodný způsob výuky pro danou pohybovou aktivitu
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
rozšířit si rozhled o možnostech pohybových aktivit
professional skills
Skills demonstration during practicum
ovládat základy jednotlivých druhů sportů
general eligibility
Skills demonstration during practicum
utvořit představu o nárocích a možných rizicích aplikovaných sportovních disciplín
Recommended literature
  • Dle sportů probíhajících na kurzu.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2017) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2017) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (1) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Scientific Computing and Modelling (2011) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2013) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2013) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2010) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2012) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and Management (2011) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 1 Summer