Course: Table Tennis

« Back
Course title Table Tennis
Course code KTS/XSTT
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Klobouk Tomáš, PaedDr. CSc.
  • Zeman Radek, Mgr.
  • Charvát Luboš, Mgr.
Course content
Training of basic skills of that sport and enhancing knowledges about table tennis.

Learning activities and teaching methods
Practicum
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student používá znalostí na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole, jeho zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě.
professional skills
Student používá dovedností na úrovni výuky tělesné výchovy na střední škole, jeho zdravotní stav odpovídající dané sportovní aktivitě
learning outcomes
professional knowledge
Student aplikuje znalost pravidel a taktiky stolního tenisu na rekreační úrovni.
professional skills
Student používá techniku stolního tenisu a aplikkuje pravidela a taktiku stolního tenisu v proměnlivých podmínkách hry na rekreační úrovni.
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Lecture supplemented with a discussion
E-learning
professional skills
Practicum
Skills demonstration
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during practicum
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
Test
Recommended literature
  • Pravidla stolního tenisu : Platná od 1. 1. 1990. 9., dopln. vyd. Praha : Olympia, 1990. ISBN 80-7033-077-5.
  • Ondřej, Oldřich. Rekreační sport : Návod a pokyny pro cvičitele. [Díl] 2., Atletika, badminton, bruslení, lyžování, orientační běh, plavání, stolní tenis, sportovní gymnastika, triatlon, tenis, windsurfing a další. Praha : Olympia, 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses - -
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport - -
Faculty of Education - (1) History courses - -
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -