Course: Cycling - Mountain Bikes

« Back
Course title Cycling - Mountain Bikes
Course code KTS/XCYK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Zeman Radek, Mgr.
Course content
Training basic skills in cycling and enhancing knowledges of that sport discipline.

Learning activities and teaching methods
Practicum
  • Attendance on a field trip (number of real hours - maximum 8h/day) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student has range of skills and knowledge at level of the high school physical education and his/her health state is corresponding to given sport activity.
aplikuje znalosti z oblasti silničního provozu a teorie jízdy na kole v terénu i po běžných komunikacích, užívá orientaci v terénu za pomoci mapového podkladu a dalších orientačních pomůcek (GPS, ...)
professional skills
aplikuje dovednosti z oblasti jízdy na kole v terénu i na běžných komunikacích
learning outcomes
professional knowledge
student aplikuje znalosti z oblasti silničního provozu a jízdy v terénu, užívá pomůcky k orientaci v terénu (mapa, GPS, ...)
professional skills
student provede správnou techniku jízdy na kole na silnici i v terénu
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Individual study
professional skills
Practicum
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
professional skills
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
  • Cibula, Karel. Mechanika jízdního kola. Vyd. 2. Praha : Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03016-4.
  • Cihlář, J. Cyklistika pro každého. Olympia Praha, 1991.
  • Ondřej, Oldřich. Rekreační sport : Návod a pokyny pro cvičitele. [Díl] 2., Atletika, badminton, bruslení, lyžování, orientační běh, plavání, stolní tenis, sportovní gymnastika, triatlon, tenis, windsurfing a další. Praha : Olympia, 1988.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Geography in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Education Studies in Mathematics (1) Mathematics courses - -
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport - -
Faculty of Education - (1) History courses - -
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care - -
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -