Course: Physical Education

« Back
Course title Physical Education
Course code KTS/TV
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Kalistová Petra, Mgr.
  • Mášek Vlastimil, PaedDr.
  • Červenka Pavel, Mgr.
Course content
This course is intended for the first year students of all the faculties. Every year these students participate in the motory efficiency tests during the zero week of the winter semester. The achieved results are the criterion for their preferential placement into some of the sports specializations from the block of mandatorily selective subject of P.E. The sports specializations offered are: basketball, badminton, floorball, football, handball, judo, karate, body building, combined programme for women (aerobic), cross-country skiing, downhill skiing, orienteering race, swimming, softball, squash, sport climbing, tennis, volleyball and remedial physical education.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, One-to-One tutorial
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
navštívit hodiny tělesné výchovy na základní a střední škole
vybrat si pohybovou aktivitu, která je mu nejbližší nebo ji chce vyzkoušet, z nabídky cca 30 sportovních specializací a kurzů KTS
professional skills
rozvinout svoje pohybové schopnosti v daném sportovním odvětví
zdokonalit se v praktické rovině ve vybraném sportovním odvětví
zdokonalit se v teoretické rovině ve vybraném sportovním odvětví
získat pozitivní vztah alespoň k některé z pohybových aktivit
general eligibility
N/A
praktikovat zdravý životní styl po dobu studia i v dalším osobním životě
learning outcomes
professional knowledge
získat praktické znalosti ve vybrané sportovní specializaci
seznámit se se základními pravidly jednotlivých sportů
identifikovat se s pravidly bezpečnosti při provozování vybrané sportovní disciplíny
professional skills
rozvinout vlastní pohybové schopnosti (síla, rychlost, obratnost, vytrvalost) s ohledem na specifika vybrané sportovní disciplíny
zdokonalit se ve vybrané sportovní disciplíně, tak aby ji byl schopen samostatně prakticky vykonávat ve svém volném čase
general eligibility
N/A
získat pozitivní vztah k pohybovým aktivitám
teaching methods
professional knowledge
Collaborative instruction
vést studenty ke spolupráci při sportovních hrách vypracovat seminární práci u sportů, u kterých je kladen důraz na bezpečnost vést studenty k odpovědnosti vést studenty ke spolupráci a vzájemné důvěře
professional skills
Practicum
vést studenty ke spolupráci ve skupině vést studenty k dodržování pravidel a férovému jednání volit kombinaci skupinového a individuálního přístupu dle konkrétního sportu volit kombinaci skupinového a individuálního přístupu dle schopností studenta
general eligibility
Collaborative instruction
rozvinout osobnost studenta po fyzické i etické stránce
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during practicum
hodnotit průběžně povědomí o náročnosti dané sportovní disciplíny hodnotit průběžně povědomí omožných rizicích dané sportovní disciplíny
professional skills
Skills demonstration during practicum
zvládnout alespoň základní dovednosti absolvované sportovní specializace rozvinout pohybové schopnosti studentů
general eligibility
Skills demonstration during practicum
získat kladný vztah k pohybovým aktivitám jako k základu zdravého způsobu života
Recommended literature
  • Literaturu k jednotlivým sportovním specializacím najdete-na on line katalogy knihoven.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Economics Retail Management (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (1) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2010) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2017) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2017) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2017) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Economics Retail Management (1) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Project Management Systems (1) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Information Systems Management (2013) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Telecommunications (13) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (1) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2015) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2012) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2015) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2014) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Scientific Computing and Modelling (2011) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2013) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (10) Special and interdisciplinary fields 1 -
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2017) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2016) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and Management (2011) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 -
Faculty of Electrical Engineering Electrical Power Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 -
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2017) Geography courses 1 -
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2012) Health service 2 Winter
Faculty of Economics Economic and Regional Geography (2015) Geography courses - -
Faculty of Economics Information Systems Management (2017) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2017) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 -
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Scientific Computing and Modelling (2011) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Telecommunication and Multimedia Systems (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2012) Health service 1 Summer
Faculty of Economics Business Economics and Management (2015) Economy 1 Winter
Faculty of Economics Business Economics and Management (1) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2016) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Telecommunications (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2013) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2016) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2017) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied electrical engineering (13) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2016) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Environmental Engineering (16) Special and interdisciplinary fields 1 -
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (1) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Health Care Studies Health Rescuer (2016) Health service 2 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Electrical and Power Engineering (10) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2013) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2014) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Applied electrical engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2016) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2017) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2015) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2011) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Electrical Engineering Applied Electrical Engineering (12) Electrical engineering, telecommunication and IT 2 -
Faculty of Economics Information Systems Management (1) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2014) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Cybernetics and Control Engineering (2013) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2016) Economy 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2013) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Building Structures (2010) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2017) Informatics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Control of Systems and Processes (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Financial Informatics and Statistics (2017) Economy 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (2012) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2017) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Land-use Planning (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computations and Design (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2015) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Information Technologies (2012) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and Management (2011) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2016) Mathematics courses 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Mathematics and its Applications (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Intelligent Man-Machine Communication (2015) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Systems for Identification, Security and Communication (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2016) Special and interdisciplinary fields 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electrical and Power Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Electrical Engineering Commercial Electrical Engineering (15) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Applied Sciences Applied and Engineering Physics (2012) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Computer Modelling (2017) Special and interdisciplinary fields 1 Winter
Faculty of Applied Sciences Information Systems (1) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Computer Systems (2012) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Applied Sciences Geomatics (2016) Construction industry, geodesy and cartography 1 Winter
Faculty of Applied Sciences General Mathematics (2012) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Science (2012) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Applied Sciences Mathematics for Business Studies (2015) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Electrical Engineering Electronics and Applied Informatics (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -
Faculty of Electrical Engineering Industrial Electronics and Electromechanical Engineering (16) Electrical engineering, telecommunication and IT 1 -