Course: Tennis

« Back
Course title Tennis
Course code KTS/TE
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 1
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Červenka Pavel, Mgr.
Course content
1. Tennis ? basic group ? the classes are orientated on the practice of basic strokes, grounding exercises and practising games. 2. Constitutional tennis ? this course is intended for students who have attended the basic course. Classes are orientated on the revision and practice of basic strokes and on the practice of special strokes. 3. Efficiency tennis ? this course is intended for professional players and for the preparation of UWB representatives. Classes are orientated on standard training of professional players.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, One-to-One tutorial
  • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic knowledge and skills of P.E. obtained at basic and secondary school.
learning outcomes
Absolvent 1. si osvojí teoretické i praktické základy tenisu a je sám schopen trénovat. Absolvent 2. zvládne teoretické i praktické znalosti a dovednosti a je schopen trénovat a hrát tenis na rekreační úrovni. Závodní hráči ? studenti ZČU využívají hodiny TV jako jednu složku svého tréninku.
teaching methods
Collaborative instruction
One-to-One tutorial
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
  • Crespo,m., Miley,D. Tenisový trenérský manuál 2. stupmě. Olomouc, FTK UP , 2001.
  • Schonborn,R. Moderní výuka tenisové techniky. Nakladatelství L. hrubý, 2006.
  • Šafařík. Skripta pro školení trenérů tenisu II. Třídy. Praha, 1970.
  • Zháněl, Jiří; Zlesák, František. Koordinační schopnosti v tenise : přehled, význam a rozvoj. null. Olomouc : Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, 1999. ISBN 80-7067-959-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Design of Power Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering - Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production - -
Faculty of Mechanical Engineering Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Mechanical engineering and mechanical production - -