Course: Quality Assurance (Certificate Programme)

« Back
Course title Quality Assurance (Certificate Programme)
Course code KTO/ZZC
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Zvoneček František, Doc. Ing. Ph.D.
  • Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The exam required knowledge of the subjects of RJ, NRJ and PA

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration
  • Preparation for an examination (30-60) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
absolvovat předměty v souladu se studijním řádem: povinné - ŘJ, NRJ a PA + doplňující do 24kr., uvedené v aktuálním studijním plánu
professional skills
aplikovat znalosti z oblasti managementu kvality na konkrétní případ
learning outcomes
professional knowledge
využívat znalosti z oblasti řízení kvality, nástroje řízení kvality, řízení životního prostředí, bezpečnosti práce
professional skills
aplikovat získané znalosti, navrhnout a realizovat nápravná opatření v případě řešení konkrétního problému s nekvalitou
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Practicum
Self-study of literature
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Oral exam
professional skills
Zpracovat a obhájit případovou studii na zadané téma.
Recommended literature
  • ČSN ISO 9000:2008.
  • ČSN ISO 9001 a 9004: 2001.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester