Předmět: Projektování výrobních procesů

« Zpět
Název předmětu Projektování výrobních procesů
Kód předmětu KTO/PVP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
  • Matějka Jan, Ing.
Obsah předmětu
1. Technologičnost konstrukce 2. Polotovary a jejich volba, přídavky na obrábění 3. Metodika tvorby výrobních postupů 4. Třídění spotřeby času pro normování 5. Určování norem času, víceobsluha strojů 6. Nové metody v technologické přípravě výroby 7. Software SYSKLASS 8. Výpočet strojního času pro základní technologické metody 10. Výpočet velikosti výrobní dávky 11. Metodika výběru optimální varianty výrob. postupu 12. Typová a skupinová technologie

Studijní aktivity a metody výuky
Studium metodou řešení problémů, Přednáška
  • Kontaktní výuka - 52 hodin za semestr
  • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 32 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku [30-60] - 45 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
znát jednotlivé technolodické metody používané ve strojírenské výrobě, od výroby polotovarů, přes opracování jednotlivých součástí až po jejich montáž v konečný výrobek. Ke každé základní technologické metodě znát kromě principu také používané nářadí (nástroje, měřidla, přípravky) a technologické podmínky při kterých změna tvaru probíhá (technologické, řezné podmínky). Nezbytná je i znalost základů technické kontroly
Výsledky učení
studenti, kteří absolvují tento předmět, budou schopni vypracovat výrobní postup středně složité součásti, včetně stanovení technologických podmínek práce a časové náročnosti jednotlivých výrobních operací. Budou také způsobilí prověřit možnosti vícestrojové obsluhy a určit velikost výrobní dávky. Pokud lze výrobu téže součásti realizovat různými technologickými způsoby (vzhledem k počtu vyráběných kusů) zvládnou porovnat technologické varianty a určit jejich efektivní použití
Vyučovací metody
Přednáška
Studium metodou řešení problémů
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Doporučená literatura
  • Cibulka, Václav; Němejc, Jiří. Základní terminologie z oblasti projektování výrobních procesů a systémů. 2. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-760-2.
  • Csallan, Peter. Process Planning. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2003. ISBN 0 7506 6129 6.
  • Matějka, J.; Kolář, R. Projektování výrobních procesů a DP. [Plzeň] : SmartMotion, 2012. ISBN 978-80-87539-12-5.
  • Preclík, Vratislav. Průmyslová logistika. Vyd. 1. Praha : ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02139-4.
  • Vigner, Miloslav; Král, Mirko; Zelenka, Antonín. Metodika projektování výrobních procesů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1984.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Stavba energetických strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Diagnostika a servis silničních vozidel (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Stavba energetických strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní