Course: Fixtures and Metal Cutting Tools

« Back
Course title Fixtures and Metal Cutting Tools
Course code KTO/PNO
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Hronek Ondřej, Ing.
 • Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
 • Narovec Josef
 • Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
 • Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
 • Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Bakša Tomáš, Ing.
 • Schorník Václav, Ing.
 • Hanzl Pavel, Ing.
Course content
1. Metal cutting tools, basic terminology 2. Cutting tool design elements 3. Tool material 4. Turning tools 5. Milling cutters 6. Drills and reamers 7. Cutting tools for gear teeth 8. Taps and threading tools 9. Broaches, cutting tools for NC machines 10. Fixtures and fixture design 11. Work supporting elements 12. Workpiece clamping 13. Modular clamping systems

Learning activities and teaching methods
Lecture with a video analysis, Lecture, Seminar, Practicum
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Individual project (40) - 12 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Contact hours - 34 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
číst technický výkres a orientovat se v základních technologiích obrábění
vysvětlit základní geometrii řezných nástrojů
popsat kinematiku obrábění soustružení, frézování a vrtání
nakreslit a popsat základní konstrukční prvky řezných nástrojů
professional skills
používat alespoň jeden CAD program
samostatně se orientovat a vyhledávat informace v katalogu řezných nástrojů
aplikovat geometrii nástroje v jednotlivých rovinách na různé řezné nástroje
learning outcomes
professional knowledge
o řezných nástrojích používaných pro obrábění
z řezných a obráběných materiálů a jejich použití pro řezné nástroje a přípravky
o geometrické závislostíi řezných nástrojů a jejich konstrukčních prvků
professional skills
popsat detaily nástrojů odborníkovi i laikovi
používat normy, předpisy a katalogy pro konstrukci nástrojů a přípravků
konstruovat samostatně řezné nástroje včetně výpočtů
konstruovat v jednom CAD SW
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture with a video analysis
Seminar
Practicum
assessment methods
Combined exam
Seminar work
Recommended literature
 • Beneš, Vladimír; Mrkvica, Miloš. Teorie řezných nástrojů : určeno pro stud. fak. strojní. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1990. ISBN 80-01-00265-9.
 • Furrer, D.U. ASM handbook : prepared under the direction of the ASM international handbook committee. Vol. 22B, Metals process simulation. Materials Park, 2010. ISBN 978-1-61503-005-7.
 • Chladil, Josef. Přípravky a nástroje : část-obrábění. 3. vyd. Brno : VUT, 1992. ISBN 80-214-0408-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Winter