Předmět: Přípravky a nástroje pro obrábění

« Zpět
Název předmětu Přípravky a nástroje pro obrábění
Kód předmětu KTO/PNO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hronek Ondřej, Ing.
 • Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
 • Narovec Josef
 • Zetková Ivana, Ing. Ph.D.
 • Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
 • Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Bakša Tomáš, Ing.
 • Schorník Václav, Ing.
 • Hanzl Pavel, Ing.
Obsah předmětu
1. Základní terminologie z oblasti nářadí - Statická a kinematická geometrie břitu 2. Konstrukční prvky nástrojů - Konstrukce soustružnických nožů 3. Volba nástrojového materiálu - dtto 4. Soustružnické nože - Konstrukce tvarových soustružnických nožů 5. Konstrukce rotačních nástrojů - dtto 6. dtto - Konstrukce vrtáků, výhrubníků a výstružníků 7. Nástroje na ozubení - dtto 8. Nástroje pro NC stroje - Konstrukce nástrojů na závity 9. Přípravky pro obrábění - dtto 10. Zásady pro konstrukci - Konstrukce frézovacích nástrojů 11. Ruční upínače - Konstrukce frézovacích nástrojů 12. Servomotory - Metody zjišťování výchozího povrchu nástroje 13. Stavebnicové přípravky - Konstrukce protahovacího nástroje

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s analýzou videozáznamu, Přednáška, Seminář, Cvičení
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 10 hodin za semestr
 • Projekt individuální [40] - 12 hodin za semestr
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 40 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 26 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 34 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
číst technický výkres a orientovat se v základních technologiích obrábění
vysvětlit základní geometrii řezných nástrojů
popsat kinematiku obrábění soustružení, frézování a vrtání
nakreslit a popsat základní konstrukční prvky řezných nástrojů
Odborné dovednosti
používat alespoň jeden CAD program
samostatně se orientovat a vyhledávat informace v katalogu řezných nástrojů
aplikovat geometrii nástroje v jednotlivých rovinách na různé řezné nástroje
Výsledky učení
Odborné znalosti
o řezných nástrojích používaných pro obrábění
z řezných a obráběných materiálů a jejich použití pro řezné nástroje a přípravky
o geometrické závislostíi řezných nástrojů a jejich konstrukčních prvků
Odborné dovednosti
popsat detaily nástrojů odborníkovi i laikovi
používat normy, předpisy a katalogy pro konstrukci nástrojů a přípravků
konstruovat samostatně řezné nástroje včetně výpočtů
konstruovat v jednom CAD SW
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška
Přednáška s analýzou videozáznamu
Seminář
Cvičení
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Seminární práce
Doporučená literatura
 • Beneš, Vladimír; Mrkvica, Miloš. Teorie řezných nástrojů : určeno pro stud. fak. strojní. 1. vyd. Praha : ČVUT, 1990. ISBN 80-01-00265-9.
 • Furrer, D.U. ASM handbook : prepared under the direction of the ASM international handbook committee. Vol. 22B, Metals process simulation. Materials Park, 2010. ISBN 978-1-61503-005-7.
 • Chladil, Josef. Přípravky a nástroje : část-obrábění. 3. vyd. Brno : VUT, 1992. ISBN 80-214-0408-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (2005) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie-technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 3 Zimní