Předmět: Programování NC strojů

« Zpět
Název předmětu Programování NC strojů
Kód předmětu KTO/PNCSA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Milsimerová Aneta, Ing.
 • Kroft Luboš, Ing.
 • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. týden: Základní principy automatického programování NC 2. týden Kovoprog? struktury, geometrie, Technolgy 3. týden: Kovoprog? Makro program 4. týden: Alpha CAM? operační systém 5. týden: Alpha CAM? NC údajům, které jsou, postprocessing 6. týden: CAD / CAM - úvod 7. týden: Modelování? hrany a povrchové modeláře 8. týden: Modelování? Objem modelář 9. týden: Kreslení 10. týden: CAD / CAM systémy? technologické moduly 11. týden: CAD / CAM systémy? technologické moduly 12. týden: CAD / CAM systémy? technologické moduly, multi-osé obrábění 13. týden: postprocessing, generátor postprocesorů Témata seminářů: 1. týden: Program pro tváření soustruh vzdělávání CNC EMCO PC TURN 120 s řídícím systémem CNC SINUMERIK 810T 2. týden: Program pro tváření mlýn vzdělávání CNC EMCO PC MILL 100 s řídícím systémem CNC SINUMERIK 810M 3. týden: Kovoprog? programování, geometrie 4. týden: Kovoprog? práce v základním režimu, partprogramming 5. týden: Alpha CAM? modelování, přenos grafického formátu z jiného CAD systému, NC údajům, které jsou, postprocesory 6. týden: Alpha CAM? modelování, přenos grafického formátu z jiného CAD systému, NC údajům, které jsou, postprocesory 7. týden: CAD / CAM systému CATIA (CIMATRON IT)? zásady manipulace, konstrukce, technologie, simulace a NC příprava dat 8. týden: CAD / CAM systému CATIA (CIMATRON IT)? zásady manipulace, konstrukce, technologie, simulace a NC příprava dat 9. týden - 13. týden: Samostatná práce na semestrální projekty

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
 • E-learning [dáno e-learningovým kurzem] - 40 hodin za semestr
 • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 68 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 60 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
základní znalosti strojírenské technologie, středoškolské matematiky
Výsledky učení
studenti jsou schopni navrhnout vhodnou technologii pro obrábění konkrétních součástí a vytvořit NC programy ručně nebo s pomocí CAD/CAM systémů
Vyučovací metody
Přednáška
Cvičení
Hodnotící metody
Ústní zkouška
Doporučená literatura
 • CATIA ? Reference Manual.
 • AlphaCAM ? Reference Manual.
 • ASM Handbook, Vol. 16: Machining. Ohio, 1999. ISBN 0871700077.
 • JANDEČKA, K. Error Size of the Helix (screw) Groove by Grinding. Springdale Lane, Millersville, U.S.A., 2012. ISBN 978-3-03785-297-2.
 • Lynch, M. Computer Numerical Control, Advanced Techniques. McGraw-Hill, Inc.New York St. Luis, 1992. ISBN 0-07-039224-2.
 • 1. NÁPRSTKOVÁ, N., JANDEČKA,K. Programování výrobních strojů. Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-216-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (1) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta strojní Stavba energetických strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (2005) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Materials Engineering and Engineering Metallurgy (1) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Design of Power Machines and Equipment (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie (2004) Speciální a interdisciplinární obory 2 Zimní
Fakulta strojní Dopravní a manipulační technika (2005) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Stavba výrobních strojů a zařízení (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Transport Vehicles and Handling Machinery (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní
Fakulta strojní Industrial Engineering and Management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 2 Zimní