Course: Automat. of NC Machine-Tool Programming

« Back
Course title Automat. of NC Machine-Tool Programming
Course code KTO/PANC
Organizational form of instruction Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
  • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
  • Milsimerová Aneta, Ing.
  • Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
This subject makes overview deeper and it is connect with subject named ANC1 1. CAD/CAM system CATIA basic operations, modeling 2. CAD/CAM system CATIA modeling, drawing, examples 3. CAD/CAM system CATIA - NC module, lathe turning and milling in 3D 4. CATIA, NC module - multi axes milling 5. CATIA, NC module postprocessing - semestral task engage 6. Separate work by semestral task solving 7. Separate work by semestral task solving 8. Separate work by semestral task solving 9. Separate work by semestral task solving 10Separate work by semestral task solving 11.Credit conditions: final semestral task make over

Learning activities and teaching methods
Practicum
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 52 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
vysvětlit základní pojmy z NC programování
vysvětlit pojmy z technologie obrábění
professional skills
sestavit NC program v ISO kódu nebo v systému dílenského programování
sestavit výrobní postup
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
umí charakterizovat jednotlivé moduly v CAM systému
professional skills
je schopen navrhnout optimální technologii opracování tvarové plochy v CAM systému
umí provést verifikaci obrobené plochy s plochou modelu
umí pracovat s CL daty a vytvářet NC data pomocí postprocesorů
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Practicum
Task-based study method
professional skills
Practicum
Individual study
One-to-One tutorial
general eligibility
Students' self-study
Individual study
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during practicum
Seminar work
professional skills
Seminar work
Skills demonstration during practicum
general eligibility
Seminar work
Recommended literature
  • JANDEČKA, K. Stručný návod do CAD/CAM systému CIMATRON IT. Plzeň: KTO, 1996.
  • Štulpa, Miloslav. CNC : programování obráběcích strojů. První vydání. 2015. ISBN 978-80-247-5269-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester