Course: Advanced Technologies

« Back
Course title Advanced Technologies
Course code KTO/MTC
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
 • Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
 • Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
 • Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
 • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Course content
1. Introduction; Complex machining; Milling 2. Rotary milling 3. Planetary milling, rotary broaching, drilling 4. HSC - principle, advantage and disadvantage, application by different ways of machining, Dry and Hard Cutting 5. HSM - application by sculptured surfaces and parts machining 6. New cutting materials and tools, powerful tools fixing systems, workpiece fixing 7. NC technology 8. System layout in small and medium sized enterprises 9. Mathematic modeling of real parts. CAD/CAM systems 10. Modern CAD/CAM systems 11. Simulation 12. CL data, Postprocessing, G code, Programming of postprocessors 13. Theory of surfaces, Reverse engineering (digitalization)

Learning activities and teaching methods
E-learning, Lecture, Seminar
 • Practical training (number of hours) - 52 hours per semester
 • unspecified - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
mít znalost základů strojírenské technologie a montáže
mít znalost ISO kódu pro NC programování
mít znalost lineární pružnosti a pevnosti
mít znalost organizace průmyslové výroby
Basic knowledge in machining technology
mít znalost geometrie řezného nástroje
professional skills
navrhnout základní technologii obrábění na různé typy ploch s ohledem na jejich jakost a přesnost
naskicovat základní typy řezných nástrojů a popsat je
řešit základní úlohy z pružnosti a pevnosti
sestavit jednoduchý NC program v ISO kódu
obsluhovat PC na uživatelské úrovni
learning outcomes
professional knowledge
After completing the course, students will be able to understand the problems of modern technological methods and apply them.
popsat a vysvětlit vývojové trendy v oblasti organizace malých a středních podniků
popsat a vysvětlit nové metody využívané v technologické přípravě výroby
orientovat se v oblasti využití CAD/CAM systémů při tvorbě moderních NC technologií
popsat a vysvětlit nejnovější trendy v oblasti třískového obrábění
professional skills
využívat nové poznatky při návrhu organizační struktury průmyslových podniků
navrhnout a využít nové progresivní metody při výrobě prototypů
aplikovat nové technologické metody v obrábění
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Seminar
E-learning
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Příručka obrábění : kniha pro praktiky ; přel. Miroslav Kudela. Praha : Sadvik, 1997. ISBN 91-972299-4-6.
 • LICOM SYSTEMS Ltd. AlphaCAM Reference Manual. Coventry, England, 1999. ISBN nemá.
 • Lynch, M. Computer Numerical Control, Advanced Techniques. McGraw-Hill, Inc.New York St. Luis, 1992. ISBN 0-07-039224-2.
 • Morávek, Rudolf. Nekonvenční metody obrábění. 2. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-518-9.
 • Sova, František. Technologie obrábění a montáže. 2. vyd. Plzeň : ZČU, 1998. ISBN 80-7082-449-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Design of Manufacturing Machines and Equipment (2005) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Medical Technique Design (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter