Předmět: Exkurze

« Zpět
Název předmětu Exkurze
Kód předmětu KTO/EXK
Organizační forma výuky Exkurze
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Návštěva pěti vybraných strojírenských firem v ČR, popř. dle možností i v zahraničí

Studijní aktivity a metody výuky
Exkurze, výuka v terénu
  • Příprava prezentace (referátu) [1-10] - 12 hodin za semestr
  • Účast na exkurzi [reálný počet hodin - max. 8h/den] - 40 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
umět vysvětlit základní strojírenské technologie
Odborné dovednosti
vytvořit základní technologické dukumenty
Obecné způsobilosti
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení,
Výsledky učení
Odborné znalosti
umí popsat výrobní proces na základě získaných poznatků
Odborné dovednosti
je schopen se orientovat ve výrobním procesu a zapojit se do něj
Obecné způsobilosti
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Exkurze, výuka v terénu
Odborné dovednosti
Exkurze, výuka v terénu
Obecné způsobilosti
Exkurze, výuka v terénu
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Referát
Odborné dovednosti
Referát
Doporučená literatura
  • dle zaměření exkurze.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Letní
Fakulta strojní Strojírenská technologie - technologie obrábění (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Letní
Fakulta strojní Technology of Metal Cutting (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Letní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (2004) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Letní
Fakulta strojní Industrial Engineering and Management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Letní
Fakulta strojní Průmyslové inženýrství a management (1) Strojírenství a strojírenská výroba 1 Letní