Course: Automation of Manufacturing Processes

« Back
Course title Automation of Manufacturing Processes
Course code KTO/AVP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Česánek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
 • Matějka Jan, Ing.
 • Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Course content
Topics of lectures according to weeks: 1. Automation - basic terms, hard automation 2. Mechanical systems of automation 3. Pneumatic systems of automation 4. Hydraulic systems of automation 5. NC programming - basic terms 6. CNC control systems 7. NC machine tool location systems, driving motors 8. Technological systems of programming 9. Automated systems of programming 10. Adaptive systems of programming 11. Flexible manufacturing systems 12. Flexible manufacturing systems 13. Flexible manufacturing systems Topics of seminars according to weeks: 1. Hard automation 2. Hard automation 3. Hard automation 4. Hydraulic and pneumatic elements 5. Hydraulic and pneumatic elements 6. Basic principles of NC machine tool programming, numerical control systems and codes 7. Programming in the ISO code 8. CNC control systems and their service 9. NC lathe programming 10. NC milling machine programming 11. Use of programming cycles 12. Examples of technological systems of programming 13. Test

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Lecture, Practicum
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 38 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic knowledge of manufacturing technology, especially technology of machining
learning outcomes
The student has an overview of the basic automation used in the machining industry and is able to write simple programs for NC machine tools in ISO code.
teaching methods
Lecture
Practicum
Seminar classes
assessment methods
Combined exam
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
 • Follprecht, Jaroslav; Zahradník, Jiří. Řízení obráběcích strojů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1979.
 • Chvála, Břetislav; Dunay, Gejza; Nedbal, Josef. Automatizace. Vyd. 2. nezm. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987.
 • Jandečka, Karel; Kožmín, Pavel; Česánek, Jiří. Programování NC strojů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-692-4.
 • Krsek, A. Automatizace výrob. procesů. Bratislava Skripta SVŠT, 1987.
 • Maršík A., Kubičík M. Automatizace. SNTL-ALFA, Praha,, 1987.
 • Raven, Francis H.:. Automatic Control Engineering.. New York, McGraw-Hill, 1995. ISBN 0-07-051341-4.
 • SCHMID, DIETMAR a kol.:. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: EURODA-SOBOTÁLES CZ., 2005.
 • Sova, František. Automatizace výrobních procesů I. II. část. Plzeň : VŠSE, 1986.
 • Sova, František. Automatizace výrobních procesů I. 1. vyd. Plzeň : VŠSE, 1986.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Road Vehicles Diagnostics and Service (1) Mechanical engineering and mechanical production 3 Summer