Course: Quality Control

« Back
Course title Quality Control
Course code KTO/ŘJ
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bebr Lukáš, Ing.
 • Kučera Jan, Ing.
 • Melichar Martin, Ing. Ph.D.
 • Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
 • Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Course content
1)Introduction. The concept of quality development to the current situation. Phase approach for quality 2)The role and development control activities. The current concept of quality in the CR and abroad 3)National quality policy. The world and the quality 4)International aspects of quality. International standards for quality assurance 5)Types of standards for quality assurance. ISO 8402, ISO 9000-9004, ISO 10000 series 6) A number of ISO 9000, 2000, ISO 14000 7)EN 45000 and relevant regulations. Documenting compliance (conformity). 8)Certification of compliance with EC legislation, implementation in practice, E 9)Quality Management Tools 10)Quality Management Tools 11)Economy Quality 12)Quality management systems in enterprises, approaches 13)Motivation as a tool for quality control. Legislation. Quality Award

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Collaborative instruction, Lecture, Practicum
 • Contact hours - 52 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
znát podstatu mezinárodních norem ISO řady 9000, orientovat se v moderních přístupech ke kvalitě, znát direktivy EU vztahující se ke kvalitě
professional skills
umět přesvědčivě a srozumitelně vysvětlit podstatu managementu kvality, mít vlastní názor na otázku globalizace v souvislosti se zabezpečováním kvality výrobků, umět vysvětlit pojem integrovaný systém řízení
learning outcomes
professional knowledge
chápat rozdílné přístupy ke kvalitě v EU a ostatním světě, seznámit se s požadavky Charty kvality, seznámit se s požadavky Národní politiky kvality, vysvětlit základní požadavky normy ISO 9001
professional skills
aplikovat základní požadavky normy ISO 9001 v konkrétní firmě, získávat další informace studiem systémových norem pro různá odvětví, např. automobilový průmysl
teaching methods
professional knowledge
Lecture
professional skills
Individual study
Practicum
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Written exam
Jedna písemná zkouška v průběhu semestru
professional skills
Quality of a written report
Recommended literature
 • ČSN ISO 14 001 - 14004. Normy environmentálního managementu.. Praha, ČNI, 1999.
 • Jirásek, J.A. Management budoucnosti. Praha, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.
 • Nenadál,J. a kol. Moderní management jakosti. Praha, 2011. ISBN 978-80-248-1735-4.
 • Veber,J. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha, 2010. ISBN 978-80-7261-210-9.
 • Whiteley, R. C. Podnik řízený zákazníkem. 1. vydání. Praha : Victoria Publishing, 1997. ISBN 80-85605-69-4.
 • Zídková, Helena; Zvoneček, František. Jakost - styl života pro třetí tisíciletí. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001. ISBN 80-7082-720-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Winter