Course: Ethnographical Documentary Films

« Back
Course title Ethnographical Documentary Films
Course code KSA/DFE
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Course content
- Ethnographic movie in the context of cultural and anthropology social anthropology. - Introduction to the subject of documentary movie. Definition of documentary movie in relationship to the "acted" movie and TV journalism. Docuganda, docudrama - Realism and formalism in the documentary movie (analysis of particular works) - "propaganda" movie, or the "documentary" movie in the services of totalitarian regimes. - Development of ethnographic documentaries (projection of relevant movies), interpretation of basic works and approaches, atributes of ethnographic movie - Reflection of various approaches to representation of: a) livelihood strategies, b) kinship systems and institutions, c) field research, d) political systems and institutions, e) economical systems and institutions, f) aculturation proceses, etc. in ethnographical or anthropological documentaries - Reflection of manifestations of various paradigmatic backgrounds in the context of ethnographical/anthropological movies.

Learning activities and teaching methods
Cooperative instruction, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Seminar classes, Individual study, Self-study of literature, Textual studies
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
porozumět mluvenému slovu v anglickém jazyce
porozumět odbornému textu
porozumět vědecky strukturované přednášce
professional skills
uvažovat o filmu jako o médiu interpretace a jako o tvůrčím aktu (a nikoli pouze jako o záznamu reality)
kriticky reflektovat filmový obraz
využívat elektronické informační zdroje
uchopit obsah filmu v základních sociálněvědních pojmech
napsat kultivovaný reflexivní text o vybraném filmovém díle
learning outcomes
professional knowledge
vysvětlit a obhájit tezi, že dokumentární film nepředstavuje objektivní záznam sociální reality, ale způsob její interpretace
z antropologického hlediska charakterizovat společnosti, které jsou v etnografických filmech zobrazeny
v rámci dokumentárního filmu identifikovat antropologicky relevantní témata
professional skills
představit vybrané etnografické filmy a analyzovat jejich obsah se zřetelem k dobovému kontextu jejich vzniku
uvést vybrané etnografické filmy do souvislosti s antropologickým konceptuálním a metodologickým aparátem
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Textual studies
Cooperative instruction
Self-study of literature
Individual study
Seminar
professional skills
Seminar classes
Cooperative instruction
Multimedia supported teaching
Students' portfolio
Individual study
Self-study of literature
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
professional skills
Test
Skills demonstration during field trip
Seminar work
Recommended literature
 • Aufderheide, P. Media Literacy. A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy Washington, DC: Aspen Institute. 1993.
 • Gauthier, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze : Akademie múzických umění, 2004. ISBN 80-7331-023-6.
 • Heider, K. Seeing Ourselves. Allyn & Bacon, 2006.
 • Heider, Karl G. Ethnographic film. Austin : University of Texas Press, 2006. ISBN 0-292-71458-0.
 • Lozois, P. Innovation in Ethnographic Film: From Innocence to Self-Consciousness, 1955-1985. University of Chicago Press, 1993.
 • Monaco, J. Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií. Albatros, 2004.
 • Pink, S. The Future of Visual antropology: Engaging the Senses. Routledge, 2006.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Philosophy and Arts Social and Cultural Anthropology (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Social and Cultural Anthropology (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Social and Cultural Anthropology (16-1,2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Social and Cultural Anthropology (16-1,2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Social and Cultural Anthropology (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Social and Cultural Anthropology (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 3 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 3 Winter