Course: Practical Language and Background Studies 4

« Back
Course title Practical Language and Background Studies 4
Course code KRF/PRAR4
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 3
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
 • Valova Liudmila, Doc. CSc.
 • Saláková Jana, Bc.
Course content
Development of language skills and vocabulary (related to the knowledge gained in the course of Russian lexicology). Practising of using grammar and orthographical rules in writing and speaking. The topics of the course are food, Russian cuisine, dining, town and transportation.

Learning activities and teaching methods
Instruction based on dialogue, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Seminar classes, Individual study
 • Contact hours - 22 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 10 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
pojednat o gramatických a pravopisných jevech v návaznosti na látku probíranou v předmětu KRF/MOR1 a KRF/MOR2
rozlišit jevy Big-C Culture a small-c culture
bezpečně se orientovat se v ruské historii, kultuře a geografii
vystihnout klíčová specifika způsobu života v Rusku
rozlišit pravidla mluveného a psaného projevu
professional skills
komunikovat v rámci všech řečových dovedností na úrovni B2.2 v rámci témat probíraných v předmětu KRF/PRAR až KRF/PRAR3
správně vyslovovat a intonovat v ruštině
vyhledávat informace v odborných časopisech lingvistického i edukačního zaměření, ve slovnících, na lingvistických portálech a v masmédiích
rozumět rodilému mluvčímu a číst autentické texty
learning outcomes
professional knowledge
podrobněji pojednat o gramatických a pravopisných jevech v návaznosti na látku probíranou v tématech předmětu
popsat systém dopravy a specifiku stravování v RF
popsat základní strukturu ruské ekonomiky
professional skills
komunikovat v rámci všech řečových dovedností na úrovni C 1.1
vést a monolog, dialog a diskusi na konkrétní témata (stravování, ruská kuchyně, stolování, město a doprava)
používat slovní zásobu k těmto tématům
psát texty na daná témata dle jazykové normy
provést rozbor textu v rámci doporučené tematické četby
využít tematický autentický vizuální materiál pro rozvoj řečových dovedností
respektovat řečovou etiketu a etiketu v chování ve vybraných situacích
vytipovat komunikační situace vedoucí k možné diskomunikaci v rámci interkulturního kontaktu a předcházet diskomunikaci (oblast stravování a dopravy)
vyplnit dokumenty pro cestu do RF
teaching methods
professional knowledge
Multimedia supported teaching
Individual study
Students' portfolio
Instruction based on dialogue
Seminar classes
assessment methods
Combined exam
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Arapová, N., Mistrová, V., Brčáková, D. Govoritě po-russki. Ruská konverzace.. Praha, 2014. ISBN 978-80-7335-139-7.
 • Barnet.V. a kol. Ruština pro pokročilé. LEDA, 2007. ISBN 978-80-7335-104-5.
 • Basko, N. V. Russkije frazeologizmy v situacijach: učebnoje posobije po russkoj frazeologii i razvitiju reči. Moskva: Izdatel´stvo Russkij jazyk. Kursy, 2011. ISBN 978-5-88337-245-1.
 • Brčáková,D., Mistrová,V., Arapova,N. Govoritě po-russki. Ruská konverzace. LEDA, 2000. ISBN 80-85927-63-2.
 • Ivanova,M., Franta,M.a kol. Ruština. Otázky & odpovědi. Nejen k maturitě.. IFOA Dubicko, 2008. ISBN 978-80-7240-608-1.
 • Janešová, J., Horvátová, M., Hříbková, R. Ruština ihned k použití - jazykový aktivátor.. Praha, 2013. ISBN 9788073353346.
 • Katajeva,M.a kol. Čitajem o Rossiji po-russki. Zlatoust, 1994. ISBN 5-86547-013-2.
 • Krystýnková, J. Ruská textová cvičebnice. Brno, 1998.
 • Kuzněcovová, O., Ondrejčeková, E., Dekanová, E. Vy govoritě po-russki?. Nitra, 1998.
 • Lepilová, Květuše. Očerk russkoj kuĺtury = Nástin ruské kultury : Obučenije bakalavrov - perevodčikov v sfere biznesa i turizma. 1. vyd. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1996. ISBN 80-7042-443-5.
 • Mrhačová, E. Praktická cvičení z ruského jazyka. III. část A. Praha, 1989.
 • Mrhačová, Eva. Praktická cvičení z ruského jazyka : Dočasná vysokoškolská učebnice. Díl II. Část B /.
 • Navrátilová, J. Ruština, konverzace a slovník. Praha, 2012. ISBN 9788072404056.
 • Nekolová, Camutaliová, Vasilijeva-Lešková. Ruština (nejen) pro samouky + klíč + 3 CD. Praha, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.
 • Pařízková, Š. Ruština pro začátečníky a samouky.. Havlíčkův Brod, 2007. ISBN 978-80-903072-6-1.
 • pod obščej redakcijej V.D. Černjak. Russkij jazyk i kul´tura reči: učebnik dlja bakalavrov. Moskva: "Jurajt", 2012. ISBN 978-5-9916-1585-3.
 • Purm, Radko. Putešestvija - Vstreči. I. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-508-8.
 • Rykovská, Milena; Svobodová, Jiřina. Cvičebnice ruštiny 2. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1996. ISBN 80-7043-194-6.
 • Skácel, J. Praktická cvičení z ruského jazyka I. část, A, B. Ostrava, 1986.
 • Strel´čuk, J. N. Russkij jazyk i kul?tura reči v inostrannoj auditorii: teorija i praktika: učebnoje posobije. Moskva: "Flinta", 2011. ISBN 978-5-9765-1008-1.
 • Svobodová, J., Rykovská, M. Ruský jazyk pro začátečníky 1.. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7043-604-2.
 • Vysloužilová, Eva. Nezapomínejme ruštinu : ruská konverzace na základě translatologie pro středně pokročilé. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0079-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 3 Winter
Faculty of Education - (1) History courses 3 Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (14) History courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education - (13) History courses 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses 3 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 3 Winter
Faculty of Education - (15) History courses 3 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education History in Education (14) History courses 3 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 3 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 3 Winter