Course: Practical Language and Background Studies 2

« Back
Course title Practical Language and Background Studies 2
Course code KRF/PRAR2
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
 • Rykovská Milena, Mgr. Ph.D.
 • Valova Liudmila, Doc. CSc.
 • Saláková Jana, Bc.
 • Vakhrusheva Oxana
 • Dzhyndzholiia Gigla, Kandidát filologických věd
Course content
Development of language skills and vocabulary (related to the knowledge gained in the course of Russian morphology 1). Practising of using grammar and orthographical rules in writing and speaking. The topics of the course are people and their appearance, personal traits, health and medical care.

Learning activities and teaching methods
Discussion, Instruction based on dialogue, Skills demonstration, Seminar classes
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 5 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
popsat vývoj ruské kultury celkově a tvorbu nejdůležitějších osobností
podrobněji pojednat o gramatickém systému ruštiny, o jednotlivých slovních druzích a gramatických kategoriích
professional skills
komunikovat v rámci všech řečových dovedností na úrovni B2.1 v rámci témat probíraných v předmětu KRF/PRAR a KRF/PRAR1
orientovat se v mapě RF
správně vyslovovat a intonovat v ruštině
vyhledávat informace v odborných časopisech. lingvistického i edukačního zaměření, ve slovnících a na lingvistických portálech
learning outcomes
professional knowledge
pojednat o gramatických a pravopisných jevech v návaznosti na látku probíranou v předmětu KRF/MOR1
charakterizovat jednotlivé etapy v historickém vývoji Ruska
pojednat o ruských kulturních institucích
professional skills
komunikovat v rámci všech řečových dovedností na úrovni B 2.2
vést a monolog, dialog a diskusi na konkrétní témata (člověk a jeho zevnějšek, charakterové vlastnosti, zdraví člověka a lékařská péče, lázeňství)
používat slovní zásobu k těmto tématům
psát texty na daná témata dle jazykové normy
provést rozbor textu v rámci doporučené tematické četby
využívat ruská masmédia k získávání informací a osvojování aktuální slovní zásoby
respektovat řečovou etiketu a etiketu chování ve vybraných situacích (tělesná kultura)
teaching methods
professional knowledge
Skills demonstration
Instruction based on dialogue
Discussion
Seminar classes
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Continuous assessment
Recommended literature
 • Akišina, A. A. Emocii i mnenija: vyraženije čuvstv v russkom jazyke: posobije po razvitiju russkoj ustnoj reči.. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2009. ISBN 978-5-88337-041-9.
 • Barnet,V. a kol. Ruština pro pokročilé. Leda spol.s.r.o, Voznice, 2007. ISBN 978-80-7335-104-5.
 • Dekanová, E., Ondrejčeková, E. DA! Ruština. Enigma, 2008. ISBN 978-80-89132-64-5.
 • Ivanova M.,Franta,M.a kol. Ruština. Otázky & odpovědi. Nejen k maturitě.. INFOA Dubicko, 2008. ISBN 978-80-7240-608-1.
 • Janešová, J., Horvátová, M., Hříbková, R. Ruština ihned k použití - jazykový aktivátor.. Praha, 2013. ISBN 9788073353346.
 • Krystýnková, J. Ruská textová cvičebnice. Brno, 1998.
 • Kuzněcovová, O., Ondrejčeková, E., Dekanová, E. Vy govoritě po-russki?. Nitra, 1998.
 • Mrhačová, Eva. Praktická cvičení z ruského jazyka Díl II. Část A.
 • Navrátilová, J. Ruština, konverzace a slovník. Praha, 2012. ISBN 9788072404056.
 • Nekolová, Camutaliová, Vasilijeva-Lešková. Ruština (nejen) pro samouky + klíč + 3 CD. Praha, 2007. ISBN 978-80-7335-112-0.
 • Pařízková, Š. Ruština pro samouky a začátečníky. Havlíčkův Brod, 2007. ISBN 978-80-903072-6-1.
 • pod obščej redakcijej V.D. Černjak. Russkij jazyk i kul´tura reči: učebnik dlja bakalavrov. Moskva: "Jurajt", 2012. ISBN 978-5-9916-1585-3.
 • Purm, Radko. Putešestvija - Vstreči. I. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-508-8.
 • Rykovská, Milena; Svobodová, Jiřina. Cvičebnice ruštiny 2. Plzeň : Západočeská univerzita. Pedagogická fakulta, 1996. ISBN 80-7043-194-6.
 • Rykovská, Milena; Svobodová, Jiřina; Vyčichlová, Ema. Cvičebnice ruštiny 1. Plzeň : Pedagogická fakulta [Plzeň], 1995. ISBN 80-7043-139-3.
 • Skácel, Josef. Praktická cvičení z ruského jazyka : [Dočasná vysokoškolská učebnice]. Díl I. - Část B /.
 • Stěpanová, L. Reálie současného Ruska.. Olomouc: UP, 2011. ISBN 978-80-244-2855-0.
 • Strel´čuk, J. N. Russkij jazyk i kul?tura reči v inostrannoj auditorii: teorija i praktika: učebnoje posobije. Moskva: "Flinta", 2011. ISBN 978-5-9765-1008-1.
 • Svobodová, J., Rykovská, M. Ruský jazyk pro začátečníky 1.. Plzeň, 2007. ISBN 978-80-7043-604-2.
 • Vysloužilová, Eva. Nezapomínejme ruštinu : ruská konverzace na základě translatologie pro středně pokročilé. Olomouc : Univerzita Palackého, 2000. ISBN 80-244-0079-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education - (15) History courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (13) History courses 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (14) History courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education History in Education (17) History courses 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (1) History courses 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education History in Education (16) History courses 2 Winter
Faculty of Education History in Education (14) History courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (16) History courses 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education - (17) History courses 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter