Course: Language pro-seminar

« Back
Course title Language pro-seminar
Course code KRF/JAPRR
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Golovatina Varvara, Mgr. CSc.
 • Svobodová Jiřina, Mgr. CSc.
 • Valova Liudmila, Doc. CSc.
Course content
Lead-in into the topic of Russian grammar in comparative Russian-Czech plan including fundamental terminology in Russian language. Exercises in inflection of nouns and adjectives. ???? ze starého

Learning activities and teaching methods
Skills demonstration, Seminar classes
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 25 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
- charakterizovat základní slovní druhy
- charakterizovat základní gramatické kategorie se zaměřením na slovesa
professional skills
- určit slovní druhy
- určit základní gramatické kategorie
- časovat produktivní slovesa
learning outcomes
professional knowledge
- uvést slovesné gramatické kategorie v ruštině a češtině
- vymezit morfologické charakteristiky gramatických tvarů
- vymezit rozdíly mezi 1. a 2. časováním
- uvést základní typy skloňování substantiv a adjektiv
professional skills
- rozpoznat 1. a 2. časování
- používat produktivní slovesa v přítomném a minulém čase
- správně používat základní typy substantiv, adjektiv a osobních zájmen
teaching methods
professional knowledge
Skills demonstration
Seminar classes
assessment methods
Test
Skills demonstration during seminar
Recommended literature
 • Russkije glagoly: formy i kontekstnoje upotreblenije: učebnoje posobije. 9-je izdanije. Russkij jazyk kak inostrannyj. Moskva: "Flinta", 2012. ISBN 978-5-89349-434-1.
 • Balcar Milan. Ruská gramatika v kostce. Praha , 1999. ISBN 80-85927-56-X.
 • Bauer, J., Leška, O. Školní mluvnice ruského jazyka. Praha, 1980.
 • BRANDNER, Aleš. Seminární cvičení z morfologie ruštiny. Brno : Masarykova univerzita, 2001. ISBN 80-210-2528-X.
 • ČÁRA, Vladimír; BALCAR, Milan; LADMANOVÁ, Jarmila. Ruská mluvnice pro střední školy. null. Praha : SPN, 1986. ISBN null.
 • Jermančekova, V. S. Povtorjajem padeži i predlogi: korrektirovočnyj kurs dlja izučajuščich russkij jazyk kak vtoroj.. Sankt-Peterburg: "Zlatoust", 2009. ISBN 978-5-88337-041-9.
 • Mistrová,V., Oganesjanová,D., Tregubová,J. Cvičebnice ruské gramatiky. 12 000 příkladů s řešením.. Polyglot, spol.s.r.o Praha, 2004. ISBN 80-86195-29-5.
 • Remčukova, J. N. Morfologija sovremennogo russkogo jazyka: kategorija vida glagola.. Moskva: "Flinta", 2004. ISBN 5-89349-565-9.
 • Skvorcova, G. L. Glagoly dviženija - bez ošibok: posobije dlja studentov, izučajuščich russkij jazyk kak inostrannyj. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2008. ISBN 978-5-88337-058-7.
 • Svobodová, Jiřina. Gramatický proseminář . 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. ISBN 80-7082-401-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education History in Education (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (14) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education History in Education (14) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (15) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (14) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (15) History courses 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (1) History courses 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education - (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education - (14) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (13) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education - (13) History courses 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer