Course: Practical Ergonomics

« Back
Course title Practical Ergonomics
Course code KPV/PEE
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Course content
Within this course students will be elaborating individual project. The assignment of this project will arise from specification of concrete production company. With the framework of this course students will create with the special software a virtual model of a workplace and on this workplace they will perform selected ergonomic analyses. At the end they will also give suggestions on improvements.

Learning activities and teaching methods
E-learning, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, Task-based study method, Individual study, Practicum, Field trip
 • unspecified - 10 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 5 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
orientovat se v oblasti ergonomie a zlepšování pracovišť
být schopen samostatně využívat teoretické znalosti z oblasti ergonomie
samostatně získávat další odborné znalosti samostatným studiem
professional skills
umět samostatně využívat své znalosti k řešení praktických problémů z oblasti ergonomie
samostatně získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
na základě získaných znalostí umět optimalizovat pracoviště
být schopen na základě rámcového zadání zpracovat samostatnou práci
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
vyjmenovat druhy digitálních modelů člověka
popsat funkcionality digitálních modelů člověka
definovat digitální ergonomické analýzy
professional skills
umět vytvořit virtuální model pracoviště
umět přizpůsobovat digitální model člověka svým potřebám
umět realizovat digitální ergonomické analýzy na virtuálním modelu pracoviště
být schopen navrhnout změny na pracovišti
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
E-learning
Multimedia supported teaching
Task-based study method
Self-study of literature
Individual study
Practicum
Field trip
professional skills
Task-based study method
Individual study
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
Skills demonstration during practicum
professional skills
Seminar work
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
Skills demonstration during practicum
Recommended literature
 • http://www.plm.automation.siemens.com.
 • http://www.3ds.com.
 • Bureš, Marek; Sekulová, Kateřina; Přibáňová, Vendulka. Tvorba a optimalizace pracoviště - cvičení. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-33-0.
 • Bureš, Marek. Tvorba a optimalizace pracoviště. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-32-3.
 • Bureš, Marek. Tvorba a optimalizace pracovišť. V Plzni: Západočeská univerzita, 2013.
 • Chundela, Lubor. Ergonomie. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03802-4.
 • Král, Miroslav. Metody a techniky užité v ergonomii. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. ISBN null.
 • Slamková, Eva; Dulina, Ľuboslav; Tabaková, Michaela. Ergonómia v priemysle. 1. vyd. Žilina : GEORG, 2010. ISBN 978-80-89401-09-3.
 • Stanton, Neville. Handbook of human factors and ergonomics methods. Boca Raton : CRC Press, 2005. ISBN 0-415-28700-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 2 Summer