Course: Labour Organization and Management

« Back
Course title Labour Organization and Management
Course code KPV/ŘOP
Organizational form of instruction Lecture + Tutorial
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 5
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Bureš Marek, Ing. Ph.D.
 • Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Course content
The goal of this subject is to refer to importance of work optimization regarding to productivity of the production system. The attention is paid in different rate especially to work rationalization, job standardization and ergonomic areas. In the work rationalization area the students will be familiarized with terms like productivity, added value or losses in production system. In the job standardization area the students will learn how to use methods for time consumption determination either with measuring or with calculating according to standards (MTM). The biggest attention is paid to the last area which is ergonomic. Students will understand the system approach to ergonomics and linkage to other related branches. Close attention is paid to three main components of production systems which are man - machine - medium. At the end of this subject the modern software tools supporting the previous science areas will be introduced.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture with practical applications, Discussion, Multimedia supported teaching, Students' portfolio, One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Students' self-study, Self-study of literature, Textual studies
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 12 hours per semester
 • Practical training (number of hours) - 26 hours per semester
 • Graduate study programme term essay (40-50) - 32 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 42 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
umět optimalizovat výrobní systém s pomocí metod průmyslového inženýrství
mít základní přehled o legislativě ČR
být schopen samostatně využívat teoretické znalosti z průmyslového inženýrství
samostatně získávat další odborné znalosti samostatným studiem
professional skills
samostatně získávat další odborné dovednosti na základě praktických zkušenosti a jejich vyhodnocení
na základě získaných znalostí umět optimalizovat prvky výrobního systému
být schopen na základě rámcového zadání zpracovat samostatnou práci
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
definovat pojmy ergonomie a racionalizace práce
definovat ergonomické parametry pracovního místa
popsat základy vybraných ergonomických analýz
vyjmenovat možné přístupy k normování práce
vysvětlit principy metod předem stanovených časů
professional skills
být schopen samostatně identifikovat problémy a nalézt jejich řešení
umět využívat antropometrické parametry člověka v optimalizaci pracoviště
umět realizovat ergonomické analýzy
být samostatně schopen provést časovou analýzu operace
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Lecture with practical applications
Self-study of literature
Individual study
One-to-One tutorial
professional skills
Practicum
Skills demonstration
Self-study of literature
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Test
professional skills
Skills demonstration during practicum
Seminar work
Recommended literature
 • ČSN normy třídy 8335.
 • Bureš, Marek; Sekulová, Kateřina; Přibáňová, Vendulka. Tvorba a optimalizace pracoviště - cvičení. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-33-0.
 • Bureš, Marek. Tvorba a optimalizace pracoviště. [Plzeň] : SmartMotion, 2013. ISBN 978-80-87539-32-3.
 • Bureš, Marek. Tvorba a optimalizace pracovišť. V Plzni: Západočeská univerzita, 2013.
 • Gilbertová, Sylva; Matoušek, Oldřich. Ergonomie : optimalizace lidské činnosti. null. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0226-6.
 • Hlavenka, Bohumil. Racionalizace technologických procesů = skripta. 3. vyd. Brno : VUT, 1996. ISBN 80-214-0705-0.
 • Hüttlová. Organizace práce v podniku. null. VŠE Praha, 1999. ISBN 80-7079-778-9.
 • Chundela, Lubor. Ergonomie. Praha: ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03802-4.
 • Chundela, Lubor. Strojírenská ergonomie : příklady. Vyd. 2. V Praze : Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03801-7.
 • Král, Miroslav. Metody a techniky užité v ergonomii. 1. vyd. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2002. ISBN null.
 • Lhotský, Oldřich. Organizace a normování práce v podniku. Vyd. 1. Praha : ASPI, 2005. ISBN 80-7357-095-5.
 • Musilová, Iva. Bezpečná kancelář. Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2005. ISBN 80-903604-3-2.
 • Slamková, Eva; Dulina, Ľuboslav; Tabaková, Michaela. Ergonómia v priemysle. 1. vyd. Žilina : GEORG, 2010. ISBN 978-80-89401-09-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (2004) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Manufacturing Processes - Technology of Metal Cutting (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (2004) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering - (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer
Faculty of Mechanical Engineering Industrial Engineering and Management (1) Mechanical engineering and mechanical production 1 Summer