Course: Nutrition and eatables A

« Back
Course title Nutrition and eatables A
Course code KPS/VYPA
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
Course content
Basic concepts: foodstuff, nutrition, rational nutrition 2. Principles of rational nutrition, healthy eating pyramid, functional foods 3. Control of food energy value of the food additive 4. Digestive System 5. Carbohydrates 6. Proteins and amino acids 7. Lipids 8. Minerals, vitamins 9. Metabolism of nutrients 10. Cereals, pulses 11. Fruit, vegetables, potatoes 12. Meat, milk and milk products 13. Evaluation of the education, summary.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Self-study of literature, Textual studies, Lecture, Lecture with visual aids
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 20 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 8 hours per semester
  • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Popsat strukturu trávicí soustavy.
Objasnit fyziologii trávící soustavy.
Definovat na elementární úrovni makronutrienty a mikronutrienty: bílkoviny, sacharidy, lipidy, minerální látky, vitamíny.
professional skills
Rozpoznat jednotlivé složky trávicí soustavy.
Zhodnotit úroveň stravovací zvyklosti na základě elementárních znalostí o makronutrientech a mikronutrientech.
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Vymezí základní pojmy z oblasti výživy a nauky o poživatinách.
Popsat principy racionální výživy.
Charakterizovat pyramidu zdravé výživy.
Vysvětlit systém kontroly potravin v rámci EU.
Podrobně popsat a charakterizovat trávicí soustavu.
Definovat z pohledu biochemie základní živiny: sacharidy, bílkoviny, lipidy, vitamíny, minerální látky.
Vysvětlit metabolismus živin.
Charakterizovat a popsat význam jednotlivých skupin potravin: obilovin, luštěnin, masa, mléka, ovoce a zeleniny.
professional skills
Znázornit a sestavit pyramidu zdravé výživy podle různých přístupů.
Kriticky zhodnotit pyramidu zdravé výživy podle různých přístupů.
Posoudit vhodnost jednotlivých potravin z pohledu principu racionální výživy.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
Self-study of literature
professional skills
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Textual studies
Self-study of literature
general eligibility
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
Textual studies
assessment methods
professional knowledge
Test
professional skills
Test
general eligibility
Test
Recommended literature
  • Bulková, Věra. Nauka o poživatinách. První část : [text určen pro PSS, VZŠ a LF] / Věra Bulková. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1999, 1999. ISBN 80-7013-293-0.
  • Chrpová, Diana. S výživou zdravě po celý rok / Diana Chrpová. Praha : Grada, 2010, 2010. ISBN 978-80-247-2512-3.
  • Pánek, Jan, 1955-. Základy výživy / Jan Pánek .. [et al.]. Praha : Svoboda Servis, 2002, 2002. ISBN 80-86320-23-5.
  • Pokorný, Jan, 1928-2011. Základy výživy a výživová politika / Jan Pokorný, Jan Pánek. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1996, 1996. ISBN 80-7080-260-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 1 Summer