Course: Interpersonal Skills Training

« Back
Course title Interpersonal Skills Training
Course code KPS/VSOKO
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Bachelor
Year of study 2
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Svoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
 • Holečková Monika, Mgr.
 • Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
 • Jiřincová Božena, PhDr.
 • Boháčová Aneta, Mgr.
Course content
1. Social competency as one of key skills. 2. Principles of social group work. 3. Personal order and its analysis. 4. Techniques focused on deep observation of the others. 5. Social perception in relation to communication skills. 6. Non-verbal communication. 7. Verbal communication. Analysis of message transfer. 8. Active listening training activity. 9. Self-knowledge as one of effective communication conditions. 10. -12. Communication in cooperation. 13. Reflection.

Learning activities and teaching methods
Collaborative instruction, Cooperative instruction, Skills demonstration, Seminar classes
 • E-learning (given by an e-learning course) - 30 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Popsat základní sociálně psychologcké jevy.
Charakterizovat jednotlivé typy sociálního chování: agrese, manipulace, pasivita, asertivita.
Definovat sociální skupinu.
Objasňovat procesy skupinové dynamiky.
professional skills
Rozeznat jednotlivé styly sociálního chování: agrese, manipulace, pasivita, asertivita.
Zhodnotit způsoby sociálního chování v jednotlivých interakcích.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Vymezit eduakční programy založené na principech sociálně psychologického výcviku.
Popsat znaky výcviku se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností.
Charakterizovat obsahové složky sociálních dovedností.
Objasnit historii a současnost sociálně psychologického výcviku.
professional skills
Reflektovat skupinové dění po absolvování technik výcvikového programu.
Reflektovat vlastní chování po absolvování technik výcvikového programu.
Implementovat získané zkušenosti v rámci technik výcvikového programu do osobního a profesního života.
Uvést možnosti využití sociálně psychologického výcviku ve svém studovaném oboru.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar classes
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
professional skills
Seminar classes
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
general eligibility
Seminar classes
Skills demonstration
Collaborative instruction
Cooperative instruction
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during seminar
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during seminar
Seminar work
general eligibility
Skills demonstration during seminar
Seminar work
Recommended literature
 • BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení : východiska, metody, cvičení a hry. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
 • GILLERNOVÁ, I., KREJČOVÁ, L. et al. Sociální dovednosti ve škole. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3472-9.
 • HERMOCHOVÁ, S. Hry pro dospělé. Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0817-5.
 • HERMOCHOVÁ, S. Sociálně psychologický výcvik II.. Praha, UK 1988, 1999.
 • HERMOCHOVÁ, S. Sociálně psychologický výcvik. Praha: SPN, 1982..
 • KOLAŘÍK, M. Interakční psychologický výcvik. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-2941-1.
 • KOMÁRKOVÁ, R., SLAMĚNÍK, I., VÝROST, J. et al. Aplikovaná sociální psychologie III (Sociálně psychologický výcvik). Praha, 2001. ISBN 80-247-0180-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (15) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 2 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 2 Summer
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (15) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 2 Winter