Course: General Psychology and Psychology of the Personality

« Back
Course title General Psychology and Psychology of the Personality
Course code KPS/ROBON
Organizational form of instruction Lecture + Seminary
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech, English
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Course availability The course is available to visiting students
Lecturer(s)
 • Špačková Petra, Mgr. et Mgr.
 • Boháčová Aneta, Mgr.
 • Holeček Václav, PhDr. Ph.D.
 • Šámalová Kateřina, Mgr.
 • Buršíková Dana, Mgr. Ph.D.
 • Kosíková Věra, PhDr. et PaedDr. Ph.D.
 • Polišenská Veronika Anna, PhDr. Ph.D., MSc.
 • Lohrová Kateřina, PhDr. Mgr. Ph.D.
Course content
1. Introduction to the study of psychology. 2. Basic psychological methods. 3. Sensory processes and perception. 4. Images, memory. Fantasy and creativity. 5. Thinking, phases of problem solving, thinking and speech. 6. Memory, attention. 7. Emotions and will. 8. The structure of personality. 9. Motivation, needs, interests. 10. Character, posture. Self-regulating characteristics. 11. Achievement characteristics, abilities, inteligence. 12. Temperament, basic temperament typologies. 13. Personality formation in demanding life situation (frustration, deprivation, stress, conflict).

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Lecture, Seminar
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
- orientovat se v základní psychologické terminologii v rozsahu střední školy.
professional skills
- samostatně vyhledávat informace v odborných publikacích
learning outcomes
professional knowledge
- vymezit předmět obecné psychologie. definovat psychické procesy, stavy, vlastnosti. vysvětlit fungování jednotlivých kognitivních procesů. vymezit testové a klinické psychologické metody. popsat strukturu osobnosti a náročné životní situace
professional skills
- používat správně terminologii kognitivní psychologie a psychologie osobnosti. na základě znalosti struktury osobnosti popsat chování druhých lidí. z chování jedince rozeznat temperamentové typologie a slovně je popsat.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
Self-study of literature
professional skills
Students' portfolio
Discussion
Seminar classes
general eligibility
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Combined exam
Seminar work
professional skills
Individual presentation at a seminar
Report
general eligibility
Continuous assessment
Recommended literature
 • ČÁP, J., MAREŠ, J. ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele.. Praha:Protál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
 • HOLEČEK, V., MIŇHOVÁ, J., PRUNNER, P. Psychologie pro právníky. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2003. ISBN 80-86473-50-3.
 • Kučera, Dalibor. Moderní psychologie : hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Vyd. 1. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4621-0.
 • Nakonečný, Milan. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0525-0.
 • PLEVOVÁ, Irena a Alena PETROVÁ. Obecná psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5.
 • Plháková, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1086-6.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Studies in Mathematics (16) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education - (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education History in Education (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education - (17) History courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (16) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (16) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Biology in Education (17) Biology courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education History in Education (17) History courses 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (17) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Geography in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Visual Culture in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (17) Informatics courses 1 Summer
Faculty of Education - (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Chemistry in Education (16) Chemistry courses 1 Summer
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Summer
Faculty of Education - (16) History courses 1 Summer
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Russian Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 1 Summer
Faculty of Education Studies in Mathematics (17) Mathematics courses 1 Summer
Faculty of Education Physics in Education (17) Physics courses 1 Summer
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Summer
Faculty of Education Information Technologies in Education (16) Informatics courses 1 Summer