Course: Propedeutic of physicalactivites

« Back
Course title Propedeutic of physicalactivites
Course code KPS/PPSK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Course content
1 The importance of movement in the 21st century 2. Physical activity as disease prevention 3. Characteristics of sports and physical activities 4. Recreational physical activity 5. Sport as part of health education 6. The terminology in sport and physical activity 7. Selected physical activity - aerobic sports activities 8. Selected physical activity - anaerobic sports activities 9. Selected physical activity - practical training 10. Selected physical activity - practical training 11. Selected physical activity - practical training 12. Summary, evaluation of education

Learning activities and teaching methods
Interactive lecture, Skills demonstration, Seminar classes, Lecture with visual aids
  • Contact hours - 24 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Practical training (number of hours) - 20 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic knowledge of human anatomy and physiology.
learning outcomes
definovat pohybové aktivity využívané v prevenci vzniku civilizačních onemocnění a podpoře zdravého životního stylu
navrhovat a obhajovat efektivní postup vykonávání vybraných senzomotorických dovedností v rámci realizovaných pohybových aktivit
professional skills
implementovat vhodně pohybové aktivity do svého životního stylu
realizovat vybrané senzomotorické dovednosti do pohybových aktivit dětí, dospělých a seniorů
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Interactive lecture
Seminar classes
professional skills
Skills demonstration
Project-based instruction
assessment methods
professional knowledge
Test
Self-evaluation
professional skills
Skills demonstration during seminar
Skills demonstration during field trip
Recommended literature
  • KOPECKÝ, Miroslav. Didaktika zdravotní tělesné výchovy. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-4093-4.
  • KUDLÁČEK, Marti et al. Základy aplikovaných pohybových aktivit. Olomouc, 2014. ISBN 978-80-244-3954-9.
  • VALJENT, Zdeněk. Výchova ke zdravému životnímu stylu. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-05367-6.
  • VÁLKOVÁ, Hana. Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro použití v praxi. Olomouc, 2012. ISBN 978-80-244-3163-5.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter