Course: General Methodology

« Back
Course title General Methodology
Course code KPS/OBME
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study 1
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
 • Boháčová Aneta, Mgr.
 • Buršíková Dana, Mgr. Ph.D.
Course content
1. Science and main aims of scientific research. 2. Testing of scientific theory. 3. Method. 4. Requirements for the scientific method. 5. Scientific language. 6. Hypothesis. 7. Experiment. 8. Observation. 9. Questionnaire. 10. Dialogue. 11. Human work analysis. 12. Anamnesis. 13. Case study.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Task-based study method, Students' self-study, Lecture
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Undergraduate study programme term essay (20-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Knowledge of terminology of General and Social Psychology.
learning outcomes
- definovat pojmy "věda", "metoda" a "hypotéza",
- vymezit cíle vědeckého zkoumání a způsoby testování vědeckých teorií,
- objasnit požadavky na vědeckou metodu,
- vymezit podmínky pro návrh vlastního designu výzkumu.
- rozlišit a vysvětlit specifika základních vědeckých metod.
professional skills
- na příkladu popsat zásady vědecké formulace,
- zdůvodnit metodologická rizika experimentu, pozorování, dotazníku, rozhovoru, analýzy lidských produktů, anamnézy a případových studií,
- vytvořit návrh jednoduchého designu výzkumu.
general eligibility
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
Students' self-study
professional skills
Task-based study method
general eligibility
Self-study of literature
assessment methods
professional knowledge
Test
Continuous assessment
professional skills
Test
Recommended literature
 • Ferjenčík, Ján; Bakalář, Petr. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-367-6.
 • Kerlinger, Fred N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum. 1. vyd. Praha : Academia, 1972. ISBN null.
 • Nakonečný, Milan. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha : Academia, 1998. ISBN 80-200-0689-3.
 • Růžička, Michal. Teorie a metodologie výzkumu. Základní pojmy. Sociální diskriminace pod lupou : metodika identif. null. null, 2006. ISBN null.
 • Svoboda, Mojmír; Krejčířová, Dana; Vágnerová, Marie. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education German Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (15) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (1) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (16) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (17) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education German Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (14) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Music in Education (16) Art and applied art 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education English Language in Education (17) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (17-1) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (13) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education Visual Culture in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (14) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Psychology in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (16-2) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-3) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Philosophy and Arts Humanities (14-4) Philosophy, theology 2 Winter
Faculty of Education Physical Education in Education (14) Physical education and sport 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education German Language in Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Czech Language in Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education English Language in Education (1) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education Chemistry in Education (13) Chemistry courses 2 Winter
Faculty of Education Biology in Education (13) Biology courses 2 Winter
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 1 Winter
Faculty of Education Music in Education (17) Art and applied art 1 Winter