Course: The course of physicalactivities

« Back
Course title The course of physicalactivities
Course code KPS/KPAK
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
  • Klimtová Václava, Mgr.
Course content
1. The importance of physical activity for development human 2. Physical activity as an active health of education. 3. Practical lessons - Nordic walking 1 4. Practical lessons - Nordic walking 2 5. Practical training - Bosu 1 6. Practical training - Bosu 2 7. Practical lessons - Jogging 1 8. Practical lessons - Jogging 2 9. Practical training - Yoga 1 10. Practical training - Yoga 2 11. Practical training - strengthening with your own body 12. Evaluation of education, summary.

Learning activities and teaching methods
Lecture with practical applications, Skills demonstration, Lecture with visual aids
  • Preparation for formative assessments (2-20) - 20 hours per semester
  • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
  • Individual project (40) - 20 hours per semester
  • Contact hours - 24 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic orientation in physical activities propaedeutic.
prokázat základní znalosti v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví
professional skills
aplikovat předešlé motorické zkušenosti na rozvoj své fyzické zdatnosti v rámci kurzu
absolvovat aktivně volnočasové pohybové aktivity v přírodě i v tělocvičně
learning outcomes
professional knowledge
definovat pohybové aktivity a vyjmenovat rozvíjené motorické schopnosti a dovednosti
popsat optimální motorický postup rozvoje senzomotorických dovedností vybraných volnočasových pohybových aktivit
professional skills
implementovat pohybové aktivity do svého životního stylu
navrhovat a realizovat projekty pohybových aktivit se zaměřením na zdraví
teaching methods
professional knowledge
Lecture with visual aids
Lecture with practical applications
professional skills
Skills demonstration
Task-based study method
assessment methods
professional knowledge
Test
Seminar work
professional skills
Skills demonstration during practicum
Self-evaluation
general eligibility
Self-evaluation
Continuous assessment
Recommended literature
  • Franke, Stéphane, 1964-. Nordig Walking : --mehr Spaß und Fitness mit Nordic Walking! / Stéphane Franke mit Monika Hoffmann. Pfaffenweiler : Weropress, [c2004], 2004. ISBN 3-937588-11-6.
  • Kopecký, Miroslav. Didaktika zdravotní tělesné výchovy / Miroslav Kopecký. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, 2014. ISBN 978-80-244-4093-4.
  • Oren, Goldie Karpel. Jóga : [anatomický průvodce cvičebním programem] / Goldie Karpel Oren ; [z anglického originálu .. přeložila Soňa Marešová]. Čestlice : Rebo Productions, 2014, 2014. ISBN 978-80-255-0784-1.
  • Šeráková, Hana, 1971-. Cvičím pro zdraví a baví mě to / Hana Šeráková ; ilustrovala Jitka Hájková. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy, 2009, 2009. ISBN 978-80-210-4833-1.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer
Faculty of Education Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Summer