Course: Didactics of physical training for personality development

« Back
Course title Didactics of physical training for personality development
Course code KPS/DTRO
Organizational form of instruction Seminar
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory, Compulsory-optional, Optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Course content
1. The wider context of physical exercise in education. 2. Characteristic of educational process physical activity. 3. Theory of gaming activity and principles of safety in the learning process. 4. The main didactic principles of physical exercises analysis. 5. Methods and organizational forms of physical exercises analysis. 6. Didactic approacheses of using physical activities for development of character. 7. Didactic approacheses of using physical activities for development of dynamic characters. 8. Didactic approacheses of using physical activities for development of will characters. 9. Didactic approacheses of using physical activities for development performance characters. 10. Motor learning, definition, division, contribution to pupils' personal development. 11. Analysis of unconventional plays in the development of personality. 12. Using the outdoors activities in the application of gaming activities in the development of personality. 13. Final summary and course evaluation.

Learning activities and teaching methods
Students' portfolio, Skills demonstration, Seminar, Practicum
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Definovat výchovu a popsat znaky současného pojetí výchovy.
Charakterizovat na elementární úrovni zásady sportovních aktivit z pohledu rozvoje osobnosti.
professional skills
Navrhovat výchovné postupy v oblasti rozvoje osobnosti.
Zhodotit jednotlivé sportovní aktivty z pohledu jejich přínosu na rozvoj osobnosti.
general eligibility
N/A
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
Definovat tělesnou kulturu a sport z pohledu výchovy.
Charakterizovat výchovně-vzdělávací proces tělesných cvičení.
Popsat a vysvětlit teorie herní činnosti a zásady bezpečnosti při realizaci sportovních činností.
Objasnit pedagogický proces tělesných cvičení.
professional skills
S porozuměním jednotlivým didaktickým přístupům aplikovat poznatky při praktické činnosti se žáky.
Aplikovat herní činnosti se zaměřením na osobnostní rozvoj během pobytu žáků v přírodě.
Prakticky ovládat (pochopit principy využití) a uplatňovat zásady bezpečnosti v pedagogickém procesu.
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
Skills demonstration
Students' portfolio
professional skills
Seminar
Skills demonstration
Students' portfolio
general eligibility
Seminar
Skills demonstration
Students' portfolio
assessment methods
professional knowledge
Skills demonstration during field trip
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
professional skills
Skills demonstration during field trip
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
general eligibility
Skills demonstration during field trip
Individual presentation at a seminar
Quality of a written report
Recommended literature
  • Dobrý, Lubomír. Didaktika sportovních her : učebnice pro fak. tělesné výchovy a sportu Univ. Karlovy. 2., přeprac. vyd. Praha : SPN, 1988. ISBN null.
  • Hošek, V., Rychtecký, A. Motorické učení. SPN, 1979.
  • Neuman, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Vyd. 3. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-405-2.
  • Prunner, Pavel. Úvod do psychologie tělesné výchovy a sportu : Určeno posl. 3. roč. učitelství VVP a učitelství 1. stupně ZŠ. 1. vyd. Plzeň : Pedagogická fakulta, 1985.
  • Rychtecký, Antonín; Fialová, Ludmila. Didaktika školní tělesné výchovy. Praha : Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-127-7.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (15) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (16) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (13) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter
Faculty of Education BS Teacher Training in Health Education (14) Pedagogy, teacher training and social care 2 Winter