Course: Pedagogical activity 3

« Back
Course title Pedagogical activity 3
Course code KPS/DPC3
Organizational form of instruction Seminary
Level of course not specified
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course unspecified
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Course content
Preparation of a teaching plan (in cooperation with a tutor). Independent teaching of seminars, exercises or laboratory practice etc. during the whole semestr (systematic and consistent leading of a student group is suggested). Evaluation of student progress at least once per semestr. Self-evaluation of teaching abilities and self-progress (in cooperation with a tutor).

Learning activities and teaching methods
One-to-One tutorial, Skills demonstration, Individual study, Students' self-study
  • Contact hours - 40 hours per semester
  • Individual project (40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Student passed subject Teaching 2.
learning outcomes
Student can: prepare a teaching plan (in cooperation with the tutor) independently teach seminars, exercises or laboratory practice etc. evaluate students results self-evaluate own teaching abilities and progress (in cooperation with the tutor)
teaching methods
Skills demonstration
Students' self-study
Individual study
One-to-One tutorial
assessment methods
Skills demonstration during field trip
Continuous assessment
Self-evaluation
Recommended literature
  • KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce.. Brno, 2007. ISBN 978-80-87029-12-1.
  • MÜLLEROVÁ, Lenka. Komunikační a prezentační dovednosti.. Praha, 2012. ISBN 978-80-86847-58-0.
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie a Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole.. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-4152-9.
  • VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Strategie výuky ve vysokoškolském vzdělávání.. Praha, 2002. ISBN 80-7290-100-0.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester