Předmět: Communication with people with disabilit

« Zpět
Název předmětu Communication with people with disabilit
Kód předmětu KPG/CPDI
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Communication and impaired communication skills 2.Speech disorders: central speech disorders (dysphasia and aphasia), fluency speech disorders (stuttering and tumultus), neurotic speech disorders (mutismus), articulation disorders (dysarthria and dyslalia), speech sound distortion (rinolalia and palatolalia) and voice disorders (dysphonia and mutation) 3.Symptomatic speech disorders 4.Communicating with people with sensory disabilities (visual an hearing imairments) 5.Communicating with people with intellectual and learning disabilities 6.Communicating with people with social and socio-cultural disadvantages 7.Communicating with people with multiple handicap 8.Communicating with older people 9.Speech therapy and its possibilities 10.Alternative and augmentative communication methods

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška s aktivizací, Výuka podporovaná multimédii, Seminář
 • Vypracování seminární práce v bakalářském studijním programu [20-40] - 20 hodin za semestr
 • Kontaktní výuka - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku [30-60] - 30 hodin za semestr
 • Příprava na souhrnný test [10-40] - 20 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
the student has a basic overview of knowledge in human biology, philosophy and social sciences at the graduate level of secondary education
Výsledky učení
students will understand the specific communication differences and needs of people with different kinds of disabilities, will get an overview about the possibilities and methods of augmentative and alternative communication, and can use appropriate strategies to communicate with people with disabilities
Vyučovací metody
Přednáška s aktivizací
Seminář
Výuka podporovaná multimédii
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška
Seminární práce
Doporučená literatura
 • BRAITHWAITE, D. O.; THOMPSON, T. L. (eds.). Handbook of communication and people with disabilities: research and application. New York, 2000. ISBN 0-8058-3059-6.
 • HARTLEY, P. Interpersonal communication. London, 1999. ISBN 0-415-01384-4.
 • HJELMQUIST, E.; NILSSON, L. G. Communication and handicap: aspects of psychological compensation and technical aids. Amsterdam, 1986. ISBN 0-444-70034-X.
 • JONES, P. R.; CREGAN, A. Sign & symbol communication for mentally handicapped people.. London, 1986. ISBN 0-709-91431-8.
 • ROBB, M.; BARRETT, S.; KOMAROMY, C. Communication, relationships and care: a reader.. London, 2004. ISBN 0-415-32660-5.
 • ROSENGREN, K. E. Communication: An Introduction.. London, 2000. ISBN 0-803-97837-5.
 • SMITH, T. B. Practical Tips for Working and Socializing with Deaf-Blind People. Burtonsville, 2002. ISBN 1-881133-17-6.
 • THOMAS, A.; BAX, M.; SMYTH, D. The Health and Social Needs of Young Adults with Physical Disabilities. London, 1989. ISBN 0-521-41222-6.
 • WORRALL, L. E.; HICKSON, L. M. Communication Disability in Aging: from prevention to intervention.. New York, 2003. ISBN 0-769-30015-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Matematická studia (14) Matematické obory - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (13) Chemické obory - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (13) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (16) Chemické obory - -
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (16) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (17) Chemické obory - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (15) Biologické obory - -
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (15) Fyzikální obory - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (14) Umění a užité umění - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (14) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (13) Fyzikální obory - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (13) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (15) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - -
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (13) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (17) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (17) Umění a užité umění - -
Fakulta pedagogická Matematická studia (15) Matematické obory - -
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (15) Chemické obory - -
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (15) Umění a užité umění - -
Fakulta pedagogická Chemie se zaměřením na vzdělávání (14) Chemické obory - -
Fakulta pedagogická Výchova ke zdraví (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Hudba se zaměřením na vzdělávání (16) Umění a užité umění - -
Fakulta pedagogická Matematická studia (17) Matematické obory - -
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (17) Fyzikální obory - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Matematická studia (16) Matematické obory - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (16) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (17) Biologické obory - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (15) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (15) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (14) Biologické obory - -
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (14) Fyzikální obory - -
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (14) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Matematická studia (13) Matematické obory - -
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (13) Biologické obory - -
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (13) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - -
Fakulta pedagogická Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Biologie se zaměřením na vzdělávání (16) Biologické obory - -
Fakulta pedagogická Fyzika se zaměřením na vzdělávání (16) Fyzikální obory - -
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (17) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - -
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (17) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (17) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Geografie se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (15) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Informatika se zaměřením na vzdělávání (14) Informatické obory - -
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Psychologie se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (14) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Vizuální kultura se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (13) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Matematická studia (1) Matematické obory - -
Fakulta pedagogická Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání (1) Tělesná kultura, tělovýchova a sport - -
Fakulta pedagogická Historie se zaměřením na vzdělávání (1) Obory z oblasti historie - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (1) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -
Fakulta pedagogická Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (16) Pedagogika, učitelství a sociální péče - -