Course: Fundamentals of Pedagogy

« Back
Course title Fundamentals of Pedagogy
Course code KPG/BZPG
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Mošna Karel, JUDr.
 • Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
 • Zachová Markéta, PhDr. Ph.D.
Course content
Pedagogy as a scientific discipline about education, education as a pedagogical-psychological category, basic terminology Development of pedagogical thinking ? significant personalities of Czech and worldwide pedagogy Pedagogical streams of 20th century, their philosophical and psychological basis, reformation pedagogy and alternative schools Objectives in education. Position of pedagogue and pupil in the educational process. Pedagogical communication and management of educational process. Motivation in education. Means of education. Diagnostics in education.

Learning activities and teaching methods
Individual study, Textual studies, Lecture, Seminar
 • Preparation for an examination (30-60) - 40 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Basic overview of knowledge in social sciences at graduate level of secondary education is supposed.
learning outcomes
Students will be familiar with basic pedagogical terminology and categories (pedagogy, education, schooling, learning, objectives, etc.), they will know significant personalities of Czech as well as worldwide pedagogy and fundamental pedagogical streams. Students will understand the specific features and outcomes of pedagogical concepts and correlations of subjects of educational process.
teaching methods
Lecture
Seminar
Textual studies
Individual study
assessment methods
Oral exam
Test
Recommended literature
 • Šimonovy pracovní listy.
 • Blížkovský, Bohumír. Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi : Celistvé a otevřené pojetí výchovy : Škola plného života - celý život školou : Tvorba výchovně vzdělávací soustavy školy jako dílny lidskosti. Ostrava : Amosium servis, 1992. ISBN 80-85498-18-9.
 • Pike, Graham; Selby, David. Globální výchova : Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. [Praha] : Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6.
 • Průcha, Jan. Moderní pedagogika. Vyd. 1. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-170-3.
 • Singule, František. Současné pedagogické směry a jejich psychologické souvislosti. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-26160-4.
 • Vašutová, Jaroslava. Vybrané otázky vysokoškolské pedagogiky pro vzdělavatele učitelů. Praha : Univerzita Karlova, 1999. ISBN 80-86039-97-8.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Education Physical Education and Sport (15) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (13) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (14) Physical education and sport 1 Winter
Faculty of Education Physical Education and Sport (1) Physical education and sport 1 Winter