Course: Church and State

« Back
Course title Church and State
Course code KPD/KO
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Hrdina Antonín, Prof. JUDr. DrSc.
 • Valeš Václav, JUDr. Bc. Ph.D.
Course content
1. Church and State in the Czech legal system science, basic concepts, subject and its relationship to other scientific disciplines, models the relationship between church and state 2. General History of ecclesiastical law - state monism period match the secular and spiritual, state jurisdikcionalizmus, period pluralistic relations 3. The State controlled Christianization (9th-12th centuries) 4. Emancipation spiritual power (12th century - 1419) 5. The system of two state churches (1419-1619) 6. The system only state church (1619-1848) 7. System incomplete confessional neutrality (1848-1938, 1945-1948) 8. The system of totalitarian dictatorship with the ideology replacing religion (1938-1945, 1948-1989) 9. Constitutional and international guarantees of religious rights 10. Law on Churches and Religious Associations (no. 3/2002). 11. Religious marriages 12. Religious Education 13. Special religious services in the public sector 14 Material security of churches and religious societies 15. State property settlement with churches and religious societies 16. Protection of religious rights

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 26 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 50 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
získat přehled o vztazích mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé
professional skills
poznat základní pojmy, s předmětem a prameny konfesního práva, zabývající se vztahem k ostatním vědeckým disciplínám jako je oblast obecných dějin, české dějiny
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
seznámit se se základními pojmy, s předmětem a prameny konfesního práva, zabývající se vztahem k ostatním vědeckým disciplínám jako je oblast obecných dějin, české dějiny
professional skills
analyzovat vztahy konfesního práva k současné platné právní úpravě (ústavněprávní a mezinárodněprávní garance individuálních a kolektivních náboženských práv, zákon o církvích a náboženských společnostech, církevní majetek a jeho restituce, možnost působení církví a náboženských společností ve veřejných institucích)
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
 • Hrdina, Antonín Ignác. Texty ke studiu konfesního práva. I., Evropa a USA. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1095-7.
 • Hrdina, Ignác Antonín. Texty ke studiu konfesního práva. II., Český stát. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1372-7.
 • Hrdina, Ignác Antonín. Texty ke studiu konfesního práva. III., Československo. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1289-5.
 • Valeš, Václav ? Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 1, Dějiny. Brno, 2015. ISBN 978-80-263-1014-3.
 • Valeš, Václav, Bejvančická, Alexandra. České státní právo církevní 2, platná právní úprava. Brno, 2015. ISBN 978-80-263-0908-6.
 • Valeš, Václav. Konfesní právo : průvodce studiem. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-135-9.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter