Course: Judicial Execution and Enforcement: Past and Present

« Back
Course title Judicial Execution and Enforcement: Past and Present
Course code KPD/EVRMS
Organizational form of instruction Seminary
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Krtková Petra, Mgr.
  • Dostalík Petr, JUDr. Ph.D.
  • Balík Stanislav, JUDr. et PhDr. Ph.D.
  • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Course content
First Introduction to the course. Ethical aspects of enforcement and execution, relationship lender a debtor from legal and sociological perspective. Second Enforcement of Judgments in Roman law. 3rd Enforcement in the Czech lands until 1896. 4th Enforcement in the Czech Lands between 1896-1945. 5th Enforcement in the Czech lands from 1945 to the adoption of the legislation in force. 6th The history of the bailiff profession in France. 7th Enforcement of decisions and execution. Executors and execution activities. Employees of executor. 8th Methods of execution of the writ. Other activities executor. 9th Autonomy executors. 10th Disciplinary responsibility of the executor, a trainee candidate. 11th Execution costs, expenses authorized, the enforcement official. 12th Major Decisions of the Constitutional Court and the Supreme Court in matters of execution and enforcement.

Learning activities and teaching methods
Seminar
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
  • Contact hours - 48 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
částečná znalost předmětů Právní etika, činí pendant předmětům Historie a současnost českého notářství a Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie
professional skills
porozumět právní úpravě a praxi soudních exekutorů a soudních vykonavatelů, tyto profese, jejich agendu a správu, včetně historického kontextu
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
znalost dějin v oblasti výkonu rozhodnutí a exekuce v civilních věcech od starověku přes český středověk a novověk až do současnosti
professional skills
vysvětlit zavedení profese soudních exekutorů do českého právního řádu a vysvětlit platnou právní úpravu včetně relevantní judikatury Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Seminar
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • Hlavsa, Petr-Dávid, Radovan-Kojan, Micha. Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí. Poznámkvoé vydání s judikaturou podle stavu ke dni 1. 9. 2013.. Praha, 2013.
  • Smolík Petr. Vývoj exekučního řízení v českých zemích a Československu do roku 1963, in: Sborník vydaný u příležitosti 10. výročí založení Exekutorské komory České republiky.. Praha, 2011.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter