Course: History of Public Admin. in Czech Lands

« Back
Course title History of Public Admin. in Czech Lands
Course code KPD/DVS
Organizational form of instruction Lecture
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
  • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
Course content
One semester subject focuses on the study of the creation of administration and on the organizational development of public authorities, especially state administrative authorities and autonomous administrative authorities, from the beginnings to the second half of the 20th century. History of administrative and judicial authorities on the central and local level, selected segments of public administration according to the competence, e.g. finance, security (police), military, health care etc. Theoretical foundations of history of state and law form the basis of this subject that is extended with the study of functioning of administration in practice. The subject extends students? basic knowledge of history of law and is especially suitable for those, who are interested in the professional career in public administration.

Learning activities and teaching methods
Lecture supplemented with a discussion, Lecture
  • Graduate study programme term essay (40-50) - 30 hours per semester
  • Contact hours - 26 hours per semester
  • Preparation for an examination (30-60) - 30 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
rozšířit si základní znalosti získané v právních dějinách a uspokojit zvlášť zájemce, kteří se chtějí věnovat práci na úseku veřejné správy
professional skills
vycházet z teoretických základů dějin státu a práva a je rovnoměrně doplňovat studiem fungování administrativy v praxi
general eligibility
N/A
N/A
learning outcomes
professional knowledge
získat znalost vzniku a organizačního vývoje úřadů - orgánů veřejné, zejména státní správy a samosprávy v českých zemích od doby jejich vzniku do poloviny 20. stol
professional skills
porozumět systému veřejné správy na základě studia dějin úřadů - institucí na ústřední i místní úrovni, s vybranými obory veřejné správy podle věcné příslušnosti např. finanční, bezpečnostní (policejní), vojenské, zdravotní
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Lecture
Lecture supplemented with a discussion
assessment methods
Oral exam
Seminar work
Recommended literature
  • Adamová, Karolina; Soukup, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích I.. 2., přeprac. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-674-6.
  • Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan,; Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. null. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1.
  • Schelle, Karel. Dějiny české veřejné správy. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-203-5.
  • Soukup L. Vývoj veřejné správy v českých zemích II. (1848-1948).
  • Soukup, Ladislav. Vývoj veřejné správy v českých zemích I. do roku 1848. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1997. ISBN 80-7082-297-X.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding - Summer
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding - Summer