Course: Czech and Czechoslovakian Legal History

« Back
Course title Czech and Czechoslovakian Legal History
Course code KPD/ČDDZ
Organizational form of instruction no contact
Level of course Master
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 0
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
  • Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
  • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
  • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
  • Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
  • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr.
Course content
The subjekt is terminated by comprehensive examination.

Learning activities and teaching methods
Self-study of literature
prerequisite
professional knowledge
znalost z dějin státu
úspěšně absolvovat tři semestry studia
professional skills
dokázat prezentovat osvojené znalosti z dějin státu
general eligibility
N/A
learning outcomes
professional knowledge
formulovat a uvádět do souvislostí osvojené znalosti z dějin státu
professional skills
prezentovat své znalosti z dějin státu (státního zřízení, ústředních a místních orgánů státní moci a správy, soudnictví) a práva (pramenů, nejdůležitějších institucí práva veřejného a soukromého) na území českých zemí a ČSR od vzniku prvních státních útvarů do do roku 1990
general eligibility
N/A
N/A
teaching methods
professional knowledge
Self-study of literature
assessment methods
Oral exam
Recommended literature
  • viz předměty ČD1, ČD2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Law (17) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (16) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (15) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (14) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter
Faculty of Law Law (13) Law, legal and public administration proceeding 2 Winter