Course: Czech and Czechoslovakian Legal History 2

« Back
Course title Czech and Czechoslovakian Legal History 2
Course code KPD/ČD2VS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Summer
Number of ECTS credits 6
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
 • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
 • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
 • Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Course content
The subject ČD2VS gives basic information on the development of legal order, constitutional development and administrative organization from 1848 to 1990. It focuses first of all on the development of public administration in 19th and 20th centuries, especially on the historical development of modern legal systems and their connection with actual positive law and on the development of idea of Czech and Czechoslovak statehood. It also includes the development of law in Slovakia after 1918. It emphasizes also connections between Czech and Czechoslovak legal culture and European and world legal culture. The subject enables to understand the continuity of law development in our territory and the historic roots of actual positive law.

Learning activities and teaching methods
Seminar classes, Individual study, Lecture
 • Presentation preparation (report) (1-10) - 10 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
 • Preparation for an examination (30-60) - 60 hours per semester
 • Preparation for formative assessments (2-20) - 10 hours per semester
 • Contact hours - 39 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
No particular prerequisites specified.
learning outcomes
Students of Public Administration: Students have to gain knowledge of history of state and law from 1848 to 1990. They recognize, analyze, understand and interpret the continuity of law development in our territory and the historic roots of actual positive law using the detailed analysis of legal-historical sources. They focus of the critics of sources in the wider context and synthesize and compare to get the final outcome. They follow up with the knowledge got from subject ČD1.
teaching methods
Lecture
Individual study
Seminar classes
assessment methods
Oral exam
Test
Seminar work
Recommended literature
 • Adamová, Karolina; Soukup, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích I.. 2., přeprac. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000. ISBN 80-7082-674-6.
 • Čechák, Vladimír. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004). Vyd. 1. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004. ISBN 80-86754-22-7.
 • Hledíková, Zdeňka; Janák, Jan,; Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. null. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1.
 • Janák, Jan; Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-21189-5.
 • Knoll, Vilém; Smržová, Petra; Zborníková, Alena. Vybrané mezníky českých právních dějin. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002. ISBN 80-86473-11-2.
 • Malý, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha : Linde, 2004. ISBN 80-7201-433-1.
 • Schelle, Karel. Dějiny české veřejné správy. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-203-5.
 • Starý, Marek. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. null. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007. ISBN 978-80-86754-79-6.
 • Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel,; Knoll, Vilém. České právní dějiny. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-127-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding 2 Summer
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding 1 Summer