Course: Czech and Czechoslovakian Legal History 1 for Public Administration

« Back
Course title Czech and Czechoslovakian Legal History 1 for Public Administration
Course code KPD/ČD1VS
Organizational form of instruction Lecture + Seminar
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter
Number of ECTS credits 3
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements This is not an internship
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Soukup Ladislav, Doc. JUDr. CSc.
 • Valentová Vendulka, JUDr. et Mgr. Ph.D.
 • Beránek Petr, JUDr. Ph.D.
 • Knoll Vilém, JUDr. Ph.D.
 • Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Course content
The subject ČD1VS gives basic information on the development of legal order, constitutional development and administrative organization from the beginnings of state to 1848. The emphasize lies in the connections between Czech and Czechoslovak legal culture and European and world legal culture. The subject enables to understand the continuity of law development in our territory and the historic roots of actual positive law.

Learning activities and teaching methods
Lecture
 • Contact hours - 39 hours per semester
 • Preparation for comprehensive test (10-40) - 40 hours per semester
prerequisite
professional knowledge
Not specified
learning outcomes
Students of Public Administration: Students have to gain knowledge of history of state and law from the beginnings of state to 1848. They recognize, analyze, understand and interpret the continuity of law development in our territory and the historic roots of actual positive law using the detailed analysis of legal-historical sources. They focus of the critics of sources in the wider context and synthesize and compare to get the final outcome.
teaching methods
Lecture
assessment methods
Test
Recommended literature
 • Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1209-7.
 • Adamová Karolina, Lojek Antonín. Právníci doby osvícenské. Praha, 2014. ISBN 978-80-87439-17-3.
 • Adamová Karolina, Lojek Antonín. Právníci doby rudolfínské. Praha, 2013. ISBN 978-80-8743-910-4.
 • Adamová, Karolina. Prameny k dějinám práva v českých zemích III. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1999. ISBN 80-7082-497-2.
 • Adamová, Karolina. Prameny k dějinám práva v českých zemích II. 1.vyd. Plzeň : ZČU, 1997. ISBN 80-7082-380-1.
 • Adamová, Karolina. Prameny k dějinám práva v českých zemích I. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1996. ISBN 80-7082-284-8.
 • Adamová, Karolina; Soukup, Ladislav. Prameny k dějinám práva v českých zemích. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004. ISBN 80-86898-04-0.
 • Čechák, Vladimír. Vývoj veřejné správy v Československu a České republice (1945-2004). Vyd. 1. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2004. ISBN 80-86754-22-7.
 • Janák, Jan; Hledíková, Zdeňka. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 : Celost. vysokošk. učebnice pro stud. filozof. fakult. Praha : SPN, 1989. ISBN 80-04-21189-5.
 • Jánošíková, Petra; Knoll, Vilém; Rundová, Alena. Mezníky českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. ISBN 80-86898-27-X.
 • Malý, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. 3., přeprac. vyd. Praha : Linde, 2004. ISBN 80-7201-433-1.
 • Malý, Karel; Soukup, Ladislav. Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Vyd. 1. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0863-4.
 • Schelle, Karel. Dějiny české veřejné správy. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-203-5.
 • Soukup, Ladislav. Vývoj veřejné správy v českých zemích I. do roku 1848. Plzeň : Západočeská univerzita. Fakulta právnická, 1997. ISBN 80-7082-297-X.
 • Vojáček, Ladislav; Schelle, Karel,; Knoll, Vilém. České právní dějiny. null. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-127-4.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Branch of study Category Recommended year of study Recommended semester
Faculty of Law Public Administration (14) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (12) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (15) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (13) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (11) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (17) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter
Faculty of Law Public Administration (16) Law, legal and public administration proceeding 1 Winter